Sign In

QUYẾT ĐỊNH SỐ 1223/QĐ-CTHADS NGÀY 28/6/2021 VỀ VIỆC BAN HÀNH VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015 TẠI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BÌNH DƯƠNG (ĐÍNH KÈM CÁC QUY TRÌNH)

01/07/2021

        Ngày 28/6/2021 Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương đã ký Quyết định số 1223/QĐ-CTHADS về việc ban hành và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương. (kèm theo danh mục tài liệu Hệ thống QLCL)

           Với phương châm:
           “MINH BẠCH, KHÁCH QUAN - HIỆU QUẢ, ĐÚNG PHÁP LUẬT”
          Lãnh đạo và tập thể cán bộ, công chức, người lao động của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương cam kết:
1. Thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thi hành án dân sự và theo dõi thi hành án hành chính theo quy định của pháp luật.
2. Xây dựng tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, trong sạch; cán bộ, công chức có đủ phẩm chất và năng lực để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành.
3. Đảm bảo các thủ tục hành chính được giải quyết kịp thời theo hướng công khai, đúng quy định pháp luật hiện hành.
4. Hướng tới sự hài lòng của tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương thông qua việc thực hiện và cải tiến liên tục Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.
5. Phối hợp, tăng cường chặt chẽ mối liên hệ với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác quản lý nhà nước về thi hành án dân sự và thi hành án hành chính, đáp ứng và giải quyết kịp thời, chính xác các thủ tục hành chính để phục vụ yêu cầu ngày càng cao của các tổ chức và công dân.
      
 

Quá trình mở file có vấn đề, bạn hãy tải file về máy để xem trong điều kiện tốt nhất

Các tin đã đưa ngày: