Sign In

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN DẦU TIẾNG ĐẢM BẢO CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 (03/06/2021)

          Những tháng đầu năm 2021 đã đánh dấu sự quay trở lại của Dịch Covid - 19 trên địa bàn nhiều tỉnh. Sự xuất hiện của dịch bệnh đã tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhân dân, doanh nghiệp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội, trong đó có tác động không nhỏ và trực tiếp đến hoạt động Thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, đặt ra nhiều thách thức mà Chi cục Thi hành án dân sự huyện Dầu Tiếng phải đối mặt. Để đảm bảo triển khai thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa khắc phục khó khăn, thực hiện tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ, Chi cục cần tập trung nghiên cứu các giải pháp phù hợp tình hình thực tiễn của địa phương, bố trí, sắp xếp thời gian hợp lý nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương giao.

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN VÀ BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT PHỐI HỢP TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ “TỰ HÀO TUỔI TRẺ THẾ HỆ BÁC HỒ” NHÂN KỶ NIỆM 131 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (15/9/1890-15/9/2021), (28/05/2021)

Nhân dịp kỷ niệm 131 năm ngày sinh nhật của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 – 19/5/2021), được sự cho phép của cấp ủy Chi bộ và lãnh đạo đơn vị, chiều ngày 19/5/2021, Ban Chấp hành Công đoàn và Ban Chấp hành Chi đoàn Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thủ Dầu Một đã phối hợp tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tự hào tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ” để cùng nhau kể lại những câu chuyện về cuộc đời và thân thế, sự nghiệp của Bác.

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ DĨ AN PHỐI HỢP VỚI BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP (27/05/2021)

          Ngày 23/5/2021 là ngày hội toàn dân, mọi công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên được thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình bầu ra đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của từng địa phương, được tổ chức vào thời điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng kết thúc thắng lợi. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang ra sức phấn đấu, đoàn kết, thống nhất, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước ngày càng bền vững.

CHI ĐOÀN THI HÀNH ÁN – VIỆN KIỂM SÁT THÀNH PHỐ THUẬN AN THAM DỰ DIỄN ĐÀN CỬ TRI TRẺ THÀNH PHỐ THUẬN AN THAM GIA BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 – 2026 (26/05/2021)

          Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên về mục đích, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Sáng ngày 08 tháng 5 năm 2021, tại Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi thành phố Thuận An, Ban chấp hành Chi đoàn Thi hành án  – Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thuận An tham dự Diễn đàn Cử tri trẻ thành phố Thuận An tham gia Bầu cử Đại biểu Quốc Hội Khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 do Ban Thường vụ Thành đoàn Thuận An tổ chức. 

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN DẦU TIẾNG TỔ CHỨC HỌP SƠ KẾT CÔNG TÁC THADS, HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 (18/05/2021)

          Nhằm đánh giá kịp thời, khách quan, toàn diện, chính xác kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2021 của Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Dầu Tiếng, xác định những tồn tại, hạn chế, yếu kém, khó khăn, vướng mắc; nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, trên cơ sở đó đề ra những giải pháp, biện pháp nhằm khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2021. Chiều ngày 23 tháng 4 năm 2021, Chi cục THADS huyện Dầu Tiếng đã tổ chức họp sơ kết công tác THADS, hành chính 6 tháng đầu năm 2021. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Lãnh đạo Chi cục THADS huyện Dầu Tiếng và toàn thể công chức, người lao động của Chi cục.

HỘI NGHỊ KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ, CÁ NHÂN CHI ỦY CHI BỘ CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT NĂM 2020 (18/12/2020)

         
              Thực hiện Công văn số 71-CV/TU ngày 09/11/2020 của Thành ủy Thủ Dầu Một về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020. Ngày 11/12/2020, Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thủ Dầu Một tiến hành tổ chức hội nghị kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân Chi ủy Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thủ Dầu Một năm 2020.

CHI BỘ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THỊ XÃ BẾN CÁT TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN (03/12/2020)

           
          Công tác phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng tổ chức Đảng nói riêng, xây dựng Đảng nói chung, nhằm củng cố, xây dựng, nâng cao sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của Đảng, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, tạo nguồn kế thừa cho tổ chức cơ sở Đảng tại đơn vị.

CÔNG TÁC TỰ KIỂM TRA VẬT CHỨNG, TÀI SẢN TẠM GIỮ TẠI CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN DẦU TIẾNG (03/12/2020)

          Thực hiện Kế hoạch số 1976/KH-CTHADS ngày 23/10/2020 về việc tự kiểm tra công tác giao nhận, quản lý, xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ, việc quản lý kho vật chứng và Quyết định số 1975/QĐ-CTHADS ngày 22/10/2020 về việc thành lập tổ tự kiểm tra công tác giao nhận và xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Dầu Tiếng (Chi cục) đã tiến hành rà soát, tự kiểm tra công tác giao nhận, quản lý, xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ, việc quản lý kho vật chứng theo đúng quy định của ngành.
Các tin đã đưa ngày: