Sign In

Cục THADS tỉnh Cà Mau công khai dự toán Ngân sách năm 2021 (11/06/2021)

Cục THADS tỉnh Cà Mau công khai dự toán Ngân sách năm 2021

Thông báo về vệc tạm dừng tiếp công dân do dịch COVID-19 (01/06/2021)

Thông báo về vệc tạm dừng tiếp công dân do dịch COVID-19

Cục THADS thông báo về việc tiếp công dân của Cục trưởng tháng 5 năm 2021 (25/05/2021)

Cục THADS thông báo về việc tiếp công dân của Cục trưởng tháng 5 năm 2021

Cục THADS tỉnh Cà Mau thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Cục tháng 4 năm 2021 (28/04/2021)

Cục THADS tỉnh Cà Mau thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Cục tháng 4 năm 2021

Cục THADS tỉnh Cà Mau thông báo về việc công bố, công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 (08/04/2021)

Cục THADS tỉnh Cà Mau thông báo về việc công bố, công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019

Cục THADS tỉnh Cà Mau thông báo quyết định công khai tình hình quản lý, xử lý tài sản công năm 2020 (08/04/2021)

Cục THADS tỉnh Cà Mau thông báo quyết định công khai tình hình quản lý, xử lý tài sản công năm 2020

Thông báo về việc tiếp công dân của Cục trưởng tháng 03 năm 2021 (26/03/2021)

Thông báo về việc tiếp công dân của Cục trưởng tháng 03 năm 2021

Cục THADS tỉnh Cà Mau thông báo lịch tiếp công dân của lãnh đạo Cục tháng 02/2021 (23/02/2021)

Cục THADS tỉnh Cà Mau thông báo lịch tiếp công dân của lãnh đạo Cục tháng 02/2021

Cục THADS tỉnh Cà Mau công bố quyết định của Cục trưởng về việc giao chỉ tiêu nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc năm 2021 (12/01/2021)

Cục THADS tỉnh Cà Mau công bố quyết định của Cục trưởng về việc giao chỉ tiêu nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc năm 2021

Thông báo về việc tiếp công dân của Cục trưởng tháng 01 năm 2021 (06/01/2021)

Thông báo về việc tiếp công dân của Cục trưởng tháng 01 năm 2021
Các tin đã đưa ngày: