Sign In

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN THỚI BÌNH NỖ LỰC, VƯỢT KHÓ VƯƠN LÊN HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ

23/10/2017

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN THỚI BÌNH NỖ LỰC, VƯỢT KHÓ VƯƠN LÊN HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ
       Thới Bình là huyện nằm về phía Bắc tỉnh Cà Mau, có diện tích tự nhiên trên 636 km2, được chia thành 11 xã và 1 thị trấn. Tổng dân số trên 140.000 người, gồm có 3 dân tộc anh em là Kinh, Hoa và Khmer cùng sinh sống, là huyện không tiếp giáp với biển sản xuất chủ yếu là nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản theo hệ sinh thái ngọt và lợ. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thới Bình là một trong số chi cục được thành lập từ năm 1993, trên cơ sở chia tách từ Tòa án nhân dân huyện Thời Bình trong điều kiện hết sức khó khăn, thiếu thốn từ cơ sở vật chất cũng như con người. Sau nhiều năm củng cố, kiện toàn, hiện tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thới Bình có 12 biên chế và 04 lao động hợp đồng (Chi cục trưởng, 02 phó Chi cục trưởng, 05 Chấp hành viên, 01 Thẩm tra viên và các công chức khác), tổng số việc Chi cục thụ lý giải quyết tăng dần theo từng năm, bình quân một năm thụ lý trên 1800 việc và trên 25 tỉ đồng).
 
       Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thới Bình đã xác đinh công tác Thi hành án dân sự là nhiệm vụ đặc thù, khó khăn và để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao thì trước tiên là tập thể lãnh đạo Chi cục phải có định hướng và kế hoạch cụ thể, cùng với việc triển khai đồng bộ các giải pháp trên tất cả các lĩnh vực công tác. Với đặc điểm địa bàn Thới Bình là huyện vùng sâu, vùng xa, giao thông đi lại giữa các xã trên địa bàn không thuận tiện, dân cư sống không tập trung, điều kiện kinh tế của người dân còn khó khăn, thu nhập chính chủ yếu nhờ vào trồng lúa và nuôi trông thủy sản với tài sản duy nhất là đất nông nghiệp, nhà ở nông thôn … nên rất khó để thực hiện nghĩa vụ thi hành án. Qua nhiều năm nỗ lực phấn đấu kết quả cuối năm Chi cục chỉ đạt được ở mức cao nhất là hoàn thành tốt nhiệm vụ.

       Năm 2017 xác đinh là năm đột phá nên Lãnh đạo và tập thể Chi cục quyết tâm, tập trung mọi nguồn lực nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Để đạt được mục tiêu đề ra, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thới Bình đã xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch công tác ngay từ đầu năm, nội dung kế hoạch tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, hành chính được giao; nâng cao hiệu quả công tác tổ chức cán bộ, công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động THADS; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện Quy chế dân chủ tại Chi cục; công tác tiếp công dân, phân loại xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện cơ chế một cửa, hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án và tất cả các nội dung đều được triển khai, phổ biến đến từng công chức, người lao động trong cơ quan để thực hiện.

       Kết thúc năm thực hiện kế hoạch, tập thể Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thới Bình thu được kết quả rất cao: về giải quyết án đã thi hành xong 1.336 việc trong số có điều kiện thi hành đạt tỷ lệ 83,14%, vượt 13,4% so với chỉ tiêu Quốc hội giao, giảm 10,3% số việc chuyển kỳ sau; số tiền thu được trên 9,5 tỉ đồng, đạt tỷ lệ 46,31%, vượt 16,31% so với chỉ tiêu Quốc hội giao, giảm hơn 10% số tiền chuyền kỳ sau; xử lý dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết; công tác xét miễn, giảm thi hành án, tổ chức cưỡng chế thi hành án và thực hiện một số chỉ tiêu, nhiệm vụ khác đều đạt kết quả cao; tất cả 05 Chấp hành viên của chi cục đều đạt 4 chỉ tiêu giải quyết án được giao, tất cả công chức trong Chi cục được đánh giá là hoàn thành tót nhiệm vụ trở lên.

       Đạt được những kết quả nêu trên, trước tiên là được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cục thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau, sự quan tâm của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, nhất là trong chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Chi cục có nhiều giải pháp đột phá, cùng với sự đồng thuận, thống nhất, quyết tâm của tập thể cơ quan; đã phát huy tốt vai trò Thường trực Ban Chỉ đạo THADS trong công tác tham mưu, phối hợp với các cơ quan, ban ngành, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn để giải quyết những vụ án lớn, khó khăn, phức tạp và đã duy trì chế độ họp giao ban để nắm tình hình, đánh giá những thuận lợi, khó khăn để tháo gỡ kịp thời; trong thực hiện nghiệp vụ đã thực hiện việc phân loại án chính xác, qua đó làm cơ sở để tập trung nhân lực đối với các địa bàn có số lượng án nhiều, giá trị lớn để xử lý dứt điểm; thực hiện tốt công tác hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án dân sự cho đội ngũ hoạt động giải quyết án; phân công, giao việc phù hợp với năng lực sở trường của từng công chức.

       Siết chặt kỷ luật công vụ, kỷ cương hành chính, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tham nhũng; nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật của cán bộ, công chức, người lao động trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhất là vai trò của Chấp hành viên; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên sâu, nâng cao năng lực quản lý, hiệu quả trong công tác; thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của công chức để phát hiện những hạn chế, thiếu sót để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời.

       Tăng cường mối quan hệ và phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương trong công tác thi hành án, biểu dương khen thưởng kịp thời những cá nhân có thành tích trong công tác phối hợp, tổ chức thi hành án; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo điều hành và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

       Năm 2017 là năm Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thới Bình gặt hái được nhiều kết quả trong hoạt động, cuối năm chấm điểm xếp loại đạt hạng A và đã báo cáo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau đề nghị Tổng Cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp công nhận là tập thể Lao động xuất sắc.

Tác giả ảnh: KT
Theo Cục THADS

Các tin đã đưa ngày: