Sign In

Ký kết Quy chế phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Cà Mau với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau trong công tác thi hành án dân sự

24/07/2015

Ký kết Quy chế phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Cà Mau với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau trong công tác thi hành án dân sự
Thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành số 01/QCLN/NHNNVN - BTP ngày 18 tháng 3 năm 2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tư pháp trong công tác thi hành án dân sự. Ngày 23/6/2015, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Cà Mau với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau trong công tác thi hành án dân sự
Tham dự buổi Lễ có đồng chí Huỳnh Minh Hiệu, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự, đồng chí Trần Quốc Khởi, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Cà Mau cùng các đồng chí lãnh đạo Cục, Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục, lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố Cà Mau và lãnh đạo Phòng Pháp chế, Phòng Hành chính - Tổ chức của Ngân hàng.Quy chế phối hợp giữa Cục Thi hành án dân sự với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Cà Mau quy định nguyên tắc, nội dung và phương thức phối hợp giữa hai cơ quan trong công tác thi hành án dân sự liên quan đến hoạt động tín dụng ngân hàng trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
 

Tác giả ảnh: VP

Các tin đã đưa ngày: