Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau tổ chức họp mặt Kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2020) (17/07/2020)

Ngày 16/7/2020, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau tổ chức Họp mặt kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2020) để công chức và người lao động các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau ôn lại quá trình hình thành và phát triển của Hệ thống thi hành án dân sự.

Hội nghị Điển hình tiên tiến lần thứ nhất (Năm 2016-2020) (29/05/2020)

        Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-CTHADS ngày 17/01/2020, Chiều ngày 28/5/2020 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến cấp cơ sở lần thứ I (giai đoạn 2016-2020). Nhằm thực hiện Quyết định số 2926/QĐ-BTP ngày 22/11/2019 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước hoặc Hội nghị điển hình tiên tiến ở các đơn vị tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V. Đồng chí Huỳnh Văn Hiệu - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau chủ trì Hội nghị.  Về tham dự Hội nghị gồm có các đồng chí Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo Phòng, Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố Cà Mau cùng toàn thể công chức và người lao động các cơ quan thi hành án dân sự và 01 tập thể và 07 cá nhân được bình chọn điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020

Công văn triển khai Công điện số 1044/CĐ-TCTHADS ngày 31/03/2020 (01/04/2020)

Về việc thực hiện công tác phòng chống dịch beecnhj Covid19

Công điện của Tổng cục THADS về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 (01/04/2020)

Ngày 31/3/2020, Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành Công điện số 1044/CĐ-TCTHADS về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS điện

HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2019 (22/02/2019)

       Ngày 22/02/2019, Hội nghị công chức, người lao động Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Huỳnh Văn Hiệu - Cục trưởng Cục THADS và đồng chí Huỳnh Hoàng Khâm - Chủ tịch Công đoàn cơ sở. Tham dự Hội nghị có 30 đại biểu là công chức, người lao động của Cục Thi hành án dân sự.

CỤC THADS CÀ MAU GIAO BAN TÁC THADS QUÝ I.2019 (31/10/2018)

          Để tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo. Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục THADS, ngày 31/10/2018 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị giao ban công tác THADS và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm quý I/2019. Hội nghị do đồng chí Huỳnh Văn Hiệu - Cục trưởng Cục THADS tỉnh Cà Mau chủ trì, tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Phó Cục trưởng, Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố Cà Mau.

CỤC THADS TỈNH CÀ MAU TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THI ĐUA NƯỚC RÚT (09/07/2018)

       Để đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch công tác Thi hành án dân sự năm 2018, triển khai nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2018, Ngày 06/7/2018 Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị sơ kết công tác THADS 9 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch thi đua nước rút năm 2018. Hội nghị do đồng chí Huỳnh Văn Hiệu - Cục trưởng Cục THADS tỉnh Cà Mau chủ trì, dự Hội nghị có các Phó Cục trưởng, Trưởng, Phó trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố Cà Mau, Chấp hành viên, Thẩm tra viên tại Cục THADS.

THADS TỈNH CÀ MAU TẬP TRUNG HƯỚNG VỀ CƠ SỞ (07/05/2018)

       Thực hiện kế hoạch trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2018, theo phương châm tập trung “hướng về cơ sở”. Ngày 04/5/2018 đồng chí Huỳnh Văn Hiệu - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau có buổi làm việc với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trần Văn Thời, cùng đi với Đoàn có các đồng chí phó Cục trưởng Đỗ Văn Tống, Huỳnh Hoàng Khâm, đồng chí Huỳnh Thị Kim Dung - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, đồng chí Võ Văn Tính - Trưởng phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo, đồng chí sử Chí Nhân - Chánh Văn phòng Cục. Thành phần làm việc với Đoàn có các đồng chí Lãnh đạo và tất cả công chức trong Chi cục.

CỤC THADS TỈNH CÀ MAU SƠ KẾT CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, HÀNH CHÍNH 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 (24/04/2018)

      Ngày 24/4, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau tổ Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, hành chính 6 tháng đầu năm 2018, Đồng chí Huỳnh Văn Hiệu - Cục trưởng chủ trì Hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Cục, lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, lãnh đạo các Chi cục, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký của các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh Cà Mau.

CÀ MAU HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC THADS QUÝ I/ 2018 (17/01/2018)

       Ngày 15/01/2018, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau tổ chức và dự Hội nghị giao ban công tác thi hành án dân sự quý I năm 2018 với Tổng cục Thi hành án dân sự (trực tuyến) và các Chi cục Thi hành án dân sự trong tỉnh. Hội nghị do đồng chí Huỳnh Văn Hiệu - Cục trưởng Cục THADS tỉnh Cà Mau chủ trì, dự Hội nghị còn có các Phó Cục trưởng, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Lãnh đạo Chi cục THADS các huyện, thành phố Cà Mau, chuyên viên làm công tác thống kê, tổng hợp, thư ký.
Các tin đã đưa ngày: