Sign In

Hướng dẫn bình chọn về mẫu Biểu trưng (logo) Thi hành án dân sự

23/05/2016

       Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2016), nhằm chọn ra một biểu trưng thể hiện truyền thống và thể hiện nổi bật vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Hệ thống Thi hành án dân sự trong công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, góp phần thực thi công lý, dân chủ, công bằng và tiến bộ xã hội, trên cơ sở các mẫu thiết kế đã được lựa chọn và phê duyệt của Lãnh đạo Bộ, Tổng cục Thi hành án dân sự đã  lựa chọn, Cục Thi hành án dân sự Hướng dẫn cán bộ công chức và người lao động các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng bình chọn online như sau:
1. Đề xuất lựa chọn 01 mẫu làm Biểu trưng (logo) Thi hành án dân sự với tiêu chí có sự sáng tạo, độc đáo, thẩm mỹ, trang trọng, hiện đại, đồng thời phản ánh được đầy đủ các đặc trưng của công tác Thi hành án.
2. Kích vào đây để bình chọn.
Các tin đã đưa ngày: