Sign In

Thông báo về việc đăng tải thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự

03/09/2015

Ngày 26/8/2015, Thứ trưởng Nguyễn Chí Hiếu đã ký Quyết định số 1557/QĐ-BTP ngày 26/8/2015 về việc công bố các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thi hành án dân sự. Các thủ tục hành chính này hiện đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp.
Độc giả cũng có thể xem nội dung các thủ tục này trong tệp đính kèm.
 
Các tin đã đưa ngày: