Sign In

Viện kiểm sát nhân dân kiểm sát trực tiếp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạch An

10/11/2022

Viện kiểm sát nhân dân kiểm sát trực tiếp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạch An
Ngày 08/11/2022, Đoàn kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân dân (VKSND) huyện Thạch An do đồng chí Nguyễn Văn Hải - Viện trưởng làm trưởng đoàn đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động Thi hành án dân sự (THADS) tại Chi cục THADS huyện Thạch An trong thời gian 02 ngày (từ 08/11/2022 đến ngày 09/11/2022).
 Nội dung kiểm sát được thực hiện theo Kế hoạch số 02/KH-KSTT ngày 19/10/2022 của VKSND huyện Thạch An, bao gồm: hồ sơ chưa có điều kiện thi hành; trình tự, thủ tục ban hành các quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành, việc chấp hành pháp luật của chấp hành viên trong quá trình xác minh điều kiện thi hành án, các vụ, việc thi hành án kéo dài, khó thi hành tại Chi cục THADS huyện Thạch An.
Sau khi đại diện Đoàn kiểm sát thông qua Quyết định, Kế hoạch kiểm sát, đồng chí Nông Văn Dũng - Phó Chi cục trưởng, Phụ trách Chi cục THADS đã thông qua báo cáo và cung cấp hồ sơ, sổ sách, tài liệu phục vụ hoạt động trực tiếp kiểm sát.
 

Kết thúc đợt trực tiếp kiểm sát, Đoàn kiểm sát đã đánh giá cao sự chuẩn bị báo cáo, hồ sơ, sổ sách của Chi cục. Đoàn đã ghi nhận những kết quả mà Chi cục đã đạt được, đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế, thiếu sót cần khắc phục, bổ sung trong công tác tổ chức thi hành án đối với những vụ việc chưa có điều kiện thi hành án.
Thay mặt đơn vị, đồng chí Nông Văn Dũng - Phó Chi cục trưởng, Phụ trách Chi cục THADS đã nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đóng góp của Đoàn kiểm sát và cam kết sẽ khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong thời gian tới nhằm nâng cao hiệu quả công tác THADS trên địa bàn huyện, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.
                                                                     Như Trang

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: