Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quảng Hòa Viện kiểm sát nhân dân kiểm sát trực tiếp hoạt động thi hành án dân sự tại Chi cục THADS huyện Quảng Hòa

26/07/2022

Thực hiện Kế hoạch số 1319/KH-VKSCB ngày 24/6/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng và Kế hoạch số 03/KH-VKSAH-THA ngày 24/6/2022 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Quảng Hòa. Ngày 24/7/2022, tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quảng Hòa, Đoàn kiểm sát gồm Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng do đồng chí Nguyễn Văn Thuần – Phó viện trưởng làm trưởng đoàn; Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Hòa do đồng chí Ma Thị Nữ - Phó viện trưởng làm trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm sát trực tiếp hoạt động thi hành án dân sự tại đơn vị. Tham gia cùng đoàn còn có đại diện Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh Cao Bằng và huyện Quảng Hòa.
Thời điểm kiểm sát từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 30/6/2022 (9 tháng đầu năm 2022). Tại cuộc kiểm sát, đoàn đã thực hiện kiểm sát đối với các nội dung: Hồ sơ, sổ sách thi hành án; hồ sơ xét miễn, giảm thi hành án; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc giao nhận, bảo quản vật chứng; việc chưa có điều kiện THA; công tác thu chi tiền THA và các mặt công tác khác.
Kết thúc cuộc kiểm sát, đồng chí Nguyễn Văn Thuần – Trưởng đoàn kiểm sát đã kết luận sơ bộ đối với công tác THADS tại huyện Quảng Hòa. Theo đó, Đoàn đánh giá cao công tác thi hành án dân sự tại đơn vị, đặc biệt là việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao (về việc đạt 86,86%; tiền đạt 72,%). Việc thực hiện các trình tự, thủ tục hồ sơ thi hành án đảm bảo đúng quy định; sử dụng đúng các mẫu sổ sách theo quy định của ngành; công tác thu, chi thi hành án được thực hiện đảm bảo; các công tác khác cũng được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định và có hiệu quả.
Qua đó, Đoàn kiểm sát cũng đã chỉ ra một số thiếu sót, hạn chế, tồn tại của đơn vị như: chưa thực hiện việc kết sổ theo quy định; công tác quản lý, bảo quản vật chứng trong kho còn chưa khoa học, một số hồ sơ chưa có điều kiện chưa thực hiện việc niêm yết tại UBND xã theo quy định.
Thay mặt đơn vị, đồng chí Lâm Thanh Nghị - Chi cục trưởng cảm ơn Đoàn kiểm sát đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nghiêm túc tiếp thu những ý kiến sơ bộ kết luận của Đoàn kiểm sát. Đồng chí Chi cục trưởng cũng đã trình bày những khó khăn, tồn tại của Chi cục trước Đoàn và sẽ lãnh, chỉ đạo công chức, người lao động trong đơn vị khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra để công tác thi hành án dân sự tại đơn vị đạt được thực hiện đúng quy định, đạt kết quả cao./.
Đinh Bộ Lĩnh – Thư ký THA
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: