Sign In

Chi cục THADS thành phố Cao Bằng tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2019

12/01/2019

Chi cục THADS thành phố Cao Bằng tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2019
Để đánh giá những kết quả đã đạt được trong năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019; ngày 11/01/2019, Chi cục THADS thành phố Cao Bằng đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2019.
Tham dự Hội nghị có đồng chí Đặng Văn Huy – Cục trưởng Cục THADS tỉnh Cao Bằng, đồng chí Đoàn Thị Hạ - Phó cục trưởng, các đồng chí là Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục và toàn thể công chức, người lao động Chi cục THADS thành phố.
 
Hội nghị đã thông qua dự thảo Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2018, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019; Kế hoạch công tác năm 2109 và Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2019. Qua đó, trong năm 2018, Chi cục THADS đã thi hành xong về việc là 438 việc so với số có điều kiện thi hành (đạt 97%, vượt 12% so với chỉ tiêu được giao); về tiền đã thi hành được 5.987.294.000,đ so với số có điều kiện thi hành (đạt 66%, vượt 11% so với chỉ tiêu được giao). Trong năm 2018, Chi cục THADS thành phố không phát sinh việc thi hành án hành chính. Chi cục cũng đã đề ra kế hoạch công tác cụ thể trong năm 2019 với 10 nhiệm vụ chính. Đây là cơ sở để đơn vị phấn đấu thực hiện hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao và cũng là căn cứ để đánh giá, bình xét thi đua của Chi cục THADS thành phố trong năm 2019. Chi cục cũng đã giao chỉ tiêu cụ thể cho các Chấp hành viên, bình quân chỉ tiêu được giao là thi hành xong trên 87% về tiền và 51% về việc.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được thảo luận, đóng góp ý kiến về những vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong năm 2018, từ đó đưa ra những giải pháp thiết thực để khắc phục, thực hiện trong năm 2019. Các đại biểu cũng đã có những nhận định, đóng góp thẳng thắn trong việc giao chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019 để phù hợp với điêu kiện thực tế và đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của đơn vị thành phố.
 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đặng Văn Huy - Cục trưởng, nhấn mạnh: Trong năm 2018, đơn vị thành phố đã có nhiều cố gắng, nỗ lực để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Đề nghị, Chi cục thành phố cần cố gắng phát huy những kết quả đã đạt được, tranh thủ sự ủng hộ của Chính quyền địa phương, các ban ngành, cơ quan hữu quan; giải quyết dứt điểm những vụ việc phải thi hành án có giá trị lớn, phức tạp, kéo dài để năm 2019 thực sự là năm đột phá trong công tác thi hành án dân sự của Chi cục thành phố Cao Bằng.
Lãnh đạo Chi cục và toàn thể công chức, người lao động đã tiếp thu nghiêm túc những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Cục trưởng, đồng thời thể hiện sự đoàn kết đồng lòng và quyết tâm cao để thực hiện hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm 2019.
 

Hội nghị cũng đã biểu dương khen thưởng đối với hai đồng chí đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở" và 07 các nhân đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến" trong năm 2018.
Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp./.
Đinh Bộ Lĩnh.
 

Các tin đã đưa ngày: