Sign In

Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Chi cục Thi hành án dân sự và Tòa Án nhân dân huyện Hạ Lang

18/10/2019

Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Chi cục Thi hành án dân sự và Tòa Án nhân dân huyện Hạ Lang
         Ngày 16 tháng 10 năm 2019 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hạ Lang đã phối hợp với Tòa án nhân dân huyện tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Quy chế phối hợp số 1393/QCPH/CTHADS-TAND giữa Cục Thi hành án dân sự và Tòa án nhân dân tỉnh trong công tác thi hành án dân sự.
 
 
         Dự Hội nghị các đại biểu đã được nghe dự thảo Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Cục Thi hành án dân sự và Tòa án nhân dân tỉnh trong công tác thi hành án dân sự. Trong 02 năm đã chuyển giao 174 Bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Toà án. Phối hợp rà soát và xử lý các khoản tiền tạm thu tồn lâu năm, cơ quan Tòa án đã chuyển giao 40 Bản án, Quyết định với số tiền 6.440.000đ. Lãnh đạo Tòa án nhân dân huyện đã quan tâm chỉ đạo công chức thường xuyên gửi lịch xét xử, Chi cục Thi hành án dân sự đã bố trí, phân công công chức trực 42 phiên tòa, vận động đương sự, bị cáo và thân nhân tự nguyện nộp với số tiền thu được 32.917.000đ. Phối hợp trong công tác xét miễn giảm thi hành án, giải quyết xét miễn 01 việc với số tiền 967.000đ, giảm nghĩa vụ thi hành án 01 việc với số tiền 4.888.000đ.
 
 
          Tại Hội nghị các đại biểu đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo, đánh giá những kết quả đạt được; đồng thời đề ra các nhiệm vụ trong thời gian tới.
          Thay mặt đơn vị đồng chí Nguyễn Văn Huấn - Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự xin được tiếp thu những ý kiến đóng góp của đồng chí trong công tác phối hợp, mong rằng công tác phối hợp giữa cơ quan Tòa án nhân dân trong công tác Thi hành án dân sự ngày càng chặt chẽ, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn của ngành và góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.
         
                                                          Lục Thị Hảo- CCTHADS huyện Hạ Lang
 
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: