Sign In

Hội nghị Tổng kết công tác thi đua Khối nội chính - UBND thành phố Cao Bằng (Khối VII) năm 2019

30/12/2019

Hội nghị Tổng kết công tác thi đua Khối nội chính - UBND thành phố Cao Bằng (Khối VII) năm 2019
Vừa qua, tại Chi cục THADS thành phố Cao Bằng, Khối thi đua số VII (Khối Nội chính) gồm 06 đơn vị: Chi cục THADS, Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Ban chỉ hủy quân sự, Liên đoàn lao động thành phố Cao Bằng do Chi cục THADS thành phố Cao Bằng làm Khối trưởng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 để đánh giá, nhận xét những kết quả đã đạt được và đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2020.
Phát biểu tại Hội nghị, Chi cục trưởng Chi cục THADS thành phố - Khối trưởng Khối thi đua số VII cho biết, ngay từ đầu năm, với trách nhiệm là Khối trưởng, Chi cục THADS đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua và phát động phong trào thi đua năm 2019 đối với tập thể và cá nhân trong khối; xây dựng các tiêu chí thi đua; xây dựng nhân tố điển hình tiên tiến trong việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn trên các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ do các cơ quan trong khối phụ trách. Với mục tiêu đổi mới phương pháp, phong cách làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong khối thi đua phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo, gắn kết phong trào thi đua với nhiệm vụ công tác chuyên môn được giao của từng đơn vị, tích cực thi đua, phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác được giao, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành và của địa phương.
Báo cáo tại Hội nghị, Ông Lý Văn Vĩnh, Chi cục trưởng - Chi cục Thi hành án dân sự thành phố đã nêu khái quát kết quả và thành tích thi đua của các thành viên trong Khối đã đạt được trên các mặt công tác chuyên môn trong năm 2019 như: đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; công tác Công đoàn; công tác quốc phòng; công tác kiểm sát việc thi hành pháp luật; công tác xét xử và thi hành án dân sự…
 
Ông Lý Văn Vĩnh - Chi cục trưởng Chi cục THADS thành phố, Trưởng khối thi đua
phát biểu tại Hội Nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị thành viên trong khối đã đánh giá, nhận xét những kết quả đã đạt được, những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và cùng thống nhất nhận định: Trong năm 2019, công tác thi đua, khen thưởng đã có nhiều chuyển biến tích cực về mọi mặt, được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm; các đơn vị thành viên trong khối đã thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác được giao, có sự phối kết hợp hiệu quả giữa các đơn vị thành viên trong khối, đây là động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân nỗ lực vươn lên, vượt mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.
Tại Hội nghị, các đơn vị trong Khối thi đua số VII đã thống nhất thông qua phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2020, đồng thời tiến hành bình xét, suy tôn đề nghị Hội đồng thi đua, khen thưởng UBND thành phố xem xét khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019. Với những thành tích đã đạt được trong năm 2019, Chi cục THADS thành phố Cao Bằng đã được các đơn vị thành viên trong Khối suy tôn và đề nghị Hội đồng thi đua, khen thưởng UBND thành phố Cao Bằng tặng Giấy khen vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác năm 2019./.
Thùy Mai - Chi cục THADS thành phố

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: