Sign In

Đoàn kiểm tra liên ngành phối hợp kiểm tra công tác thi hành án dân sự

11/06/2019

Đoàn kiểm tra liên ngành phối hợp kiểm tra công tác thi hành án dân sự
Công tác phối hợp liên ngành đối với hoạt động thi hành án dân sự (THADS) ngày càng được quan tâm, chú trọng. Quy chế phối hợp liên ngành với các ngành liên quan như Tòa án, Viện kiểm sát,…tiếp tục được triển khai hiệu quả, giúp các cơ quan THADS thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. 
 
Thực hiện Kế hoạch phối hợp kiểm tra số 426/KH-CTHADS ngày 04/6/2019 của Cục Thi hành án dân sự và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phối hợp kiểm tra công tác thi hành án dân sự năm 2019, Đoàn kiểm tra liên ngành do ông Nông Tiến Dũng, Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Cao Bằng làm Trưởng đoàn; Bà Hà Thị bào, Phó Trưởng Phòng kiểm sát thi hành án, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng làm Phó Trưởng Đoàn, thành viên Đoàn gồm các kiểm sát viên và thư ký thi hành án phối hợp kiểm tra công tác thi hành án dân sự đối với Chi cục THADS huyện Hạ Lang và Chi cục THADS huyện Trùng Khánh trong 02 ngày 06,07/6/2019.
Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện việc kiểm tra hoạt động nghiệp vụ thi hành án dân sự năm 2019 tại Chi cục THADS huyện Hạ Lang và Chi cục THADS huyện Trùng Khánh với các nội dung: nghiệp vụ tổ chức thi hành án; công tác kiểm tra và tự kiểm tra; công tác phối hợp trong hoạt động thi hành án dân sự; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo công tác phối hợp với các cơ quan liên quan trong hoạt động thi hành án dân sự; kiểm tra việc khắc phục những kiến nghị, kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân qua công tác kiểm sát trực tiếp tại đơn vị và một số nhiệm vụ khác.
 
Để công tác kiểm tra đạt hiệu quả cao, đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra yêu cầu các thành viên Đoàn kiểm tra phát huy tinh thần làm việc nghiêm túc, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với đơn vị được kiểm tra, nhất là các đồng chí Lãnh đạo, Chấp hành viên phụ trách hồ sơ nhằm đánh giá một cách khách quan, chính xác tình hình các vụ việc thi hành án. Trong quá trình kiểm tra các thành viên trong Đoàn trao đổi, hướng dẫn đối với những vấn đề còn vướng mắc của đơn vị.
 
Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng đoàn ghi nhận và biểu dương công tác phối hợp của cả hai đơn vị, sự nỗ lực, cố gắng của tập thể công chức, người lao động trong đơn vị. Thời gian qua, Chi cục THADS huyện Hạ Lang và Chi cục THADS huyện Trùng đã có nhiều cố gắng thực hiện hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, trên cơ sở cuộc kiểm tra cũng đưa ra những vấn đề cần khắc phục ngay. Công tác phối hợp kiểm tra liên ngành đã phát hiện những vi phạm, thiếu sót, làm rõ nguyên nhân, điều kiện dẫn đến vi phạm để kịp thời khắc phục nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh./.                                                    
                                                                          Ngọc Hà, Phòng NV&TCTHA.

Các tin đã đưa ngày: