Sign In

Hội nghị tập huấn “Nghiệp vụ về công tác tổ chức cán bộ hệ thống THADS” và Hội thảo “Đánh giá mô hình tổ chức bộ máy các cơ quan Thi hành án dân sự theo quy định của Luật Thi hành án dân sự, Nghị định số 62/2015/NĐ-CP"

19/07/2019

Hội nghị tập huấn “Nghiệp vụ về công tác tổ chức cán bộ hệ thống THADS” và Hội thảo “Đánh giá mô hình tổ chức bộ máy các cơ quan Thi hành án dân sự theo quy định của Luật Thi hành án dân sự, Nghị định số 62/2015/NĐ-CP
        Từ ngày 15/7/2019 đến 16/7/2019 tại tỉnh Phú Yên đã diễn ra Hội nghị tập huấn “Nghiệp vụ về công tác tổ chức cán bộ hệ thống Thi hành án dân sự (THADS)” và Hội thảo “Đánh giá mô hình tổ chức bộ máy các cơ quan Thi hành án dân sự theo quy định của Luật Thi hành án dân sự, Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015”
 

        Dự và chủ trì Hội nghị; Hội thảo có bà Trần Thị Phương Hoa, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục THADS; tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục THADS; 63 Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố; đại diện Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ tại Cục THADS.
Tại Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác tổ chức cán bộ ngày 15/7/2019, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên trình bày các chuyên đề về công tác tổ chức cán bộ như: Một số điểm mới về trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo quản lý trong Hệ thống thi hành án dân sự; Triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. Sau đó, các đại biểu tham dự Hội nghị đã có ý kiến thảo luận sôi nổi về các vấn đề tổ chức cán bộ trong tình hình hiện nay. Đồng thời, Tổng cục THADS đã có những phúc đáp, trao đổi, trả lời những thắc mắc đối với các đại biểu ngay tại Hội nghị.

        Ngày 16/7/2019 Hội thảo về Đánh giá mô hình tổ chức bộ máy các cơ quan THADS có sự tham gia của Ông Nagahashi Masanori, Thẩm phán, chuyên gia dài hạn của Dự án Jica.
 

 Tổng cục THADS thông qua chuyên đề những vướng mắc trong các quy định về tổ chức cán bộ tại Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015. Đồng thời, Hội thảo đã được nghe chuyên gia của Dự án Jica chia sẻ về mô hình tổ chức thi hành án tại Nhật Bản. Tại Hội thảo ông Đặng Văn Huy, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Cao Bằng đã có ý kiến phát biểu về mô hình tổ chức bộ máy cơ quan THADS: Từ khi có Nghị định 62/2016/NĐ-CP đã tạo cho hệ thống THADS một vị thế mới, tương xứng nhiệm vụ chính trị được giao. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện có một số quy định của pháp luật không còn phù hợp với thực tế nhưng chưa được pháp luật điều chỉnh, trong đó có hoàn thiện thể chế, cơ chế về công tác cán bộ. Việc sáp nhập, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan THADS theo chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước trong điều kiện hiện nay theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị Quyết 19-NQ/TW là cần thiết. Nhưng đối với phương án Tổng cục THADS dự kiến thực hiện giải thể các Chi cục có tổng số tiền phải thi hành dưới 200 việc/năm và có số tiền phải thi hành dưới 5 tỷ đồng/năm thì được sáp nhập vào đơn vị khác, đề nghị Tổng cục THADS cần phải cân nhắc vì cùng với xu hướng sự phát triển kinh tế - xã hội lượng án sẽ tăng lên, kéo theo đó lượng việc, tiền tăng đột biến, do vậy cần dự báo, đánh giá xu thế trong thời gian tới, để sắp xếp bộ máy các cơ quan THADS sao cho phù hợp với tình hình thực tế. 
        Kết thúc Hội thảo bà Trần Thị Phương Hoa, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến tại buổi hội thảo, Tổng Cục THADS sẽ tiếp tục lấy ý kiến xây dựng, củng cố tổ chức sắp xếp bộ máy và hoàn thiện hệ thống pháp luật THADS.
Bùi Thị Bình.

Các tin đã đưa ngày: