Sign In

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng tiếp đón và làm việc với Đoàn Giám sát Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

13/10/2021

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng tiếp đón và làm việc với Đoàn Giám sát Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh
     
          Thực hiện Quyết định số 543-QĐ/ĐUK ngày 23/8/2021 của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Cao Bằng về việc giám sát và thành lập các Đoàn giám sát chuyên đề theo chương trình năm 2021, ngày 11/10/2021 Chi bộ Cục Thi hành án dân sự  (THADS) đã tiếp đón và có buổi làm việc với Đoàn giám sát của Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp, do đồng chí Vũ Bá Phương - Phó Bí thư Đảng ủy Khối làm Trưởng đoàn.
 
 
          Tại buổi làm việc, đồng chí Đoàn Thị Hạ - Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục THADS đã thông qua báo cáo tự giám sát đối với Bí thư Chi bộ; đồng chí Hoàng Thị Son - Chi ủy viên, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ đã thay mặt Ban Chi ủy trình bày báo cáo tự giám sát của Chi bộ. Trên cơ sở đó, đảng viên Chi bộ và thành viên Đoàn giám sát đã cùng nghiên cứu, thảo luận về các nội dung báo cáo, hầu hết các ý kiến đều nhất trí: các nội dung báo cáo đã tập trung đánh giá được ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu tổ chức cơ sở đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt chỉ thị, nghị quyết, văn bản cấp trên; quản lý tổ chức đảng và đảng viên theo quy định của Đảng, đồng thời các đảng viên trong Chi bộ cũng tích cực đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng tại cơ quan.
 
          Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Vũ Bá Phương, Phó Bí thư Đảng ủy khối - Trưởng Đoàn giám sát đã biểu dương và đánh giá cao kết quả tự giám sát của Chi bộ Cục THADS tỉnh Cao Bằng cụ thể: Ban Chi ủy, đồng chí Bí thư Chi bộ đã chấp hành tốt các quy định của Đảng ủy Khối, chuẩn bị đầy đủ các nội dung theo đề cương yêu cầu; các nội dung giám sát được chuẩn bị tốt, Chi bộ đã ban hành đầy đủ các quy chế dựa trên các văn bản của cấp trên; các văn bản của cấp trên được triển khai đầy đủ, đặc biệt đã tổ chức sơ kết việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; công tác giám sát được Chi bộ thực hiện thường xuyên; công tác giải quyết khiếu nại tố cáo được quan tâm thực hiện tốt; công tác xây dựng đảng, xây dựng quy chế dân chủ cơ sở và một số mặt công tác khác được Chi bộ triển khai thực hiện tốt; công tác chuyên môn đạt kết quả cao. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới Ban Chi ủy, Chi bộ Cục THADS tiếp tục phát huy các thành tích đã đạt được, bên cạnh đó đề nghị Ban Chi ủy, Chi bộ triển khai thực hiện việc giám sát định kỳ đối với từng đảng viên, theo hình thức kiểm tra đối với đảng viên trong từng phòng chuyên môn về việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.
                                        Như Trang, Phòng Kiểm tra giải quyết khiếu nại tố cáo
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Các tin đã đưa ngày: