Sign In

Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2016.

20/04/2016

Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2016.
Ngày 20/4/2016, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2016. Thành phần tham dự Hội nghị gồm có các đồng chí lãnh đạo Cục, Trưởng, Phó phòng chuyên môn và tương đương thuộc Cục, Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh; các đồng chí Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc và toàn thể Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Buôn Ma Thuột. Đồng chí Bùi Đăng Thủy - Bí thư Đảng ủy Cục, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Bùi Đăng Thủy - Bí thư Đảng ủy - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh
Đồng chí Bùi Đăng Thủy - Bí thư Đảng ủy - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh
 
Tại Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 06 tháng đầu năm 2016, đồng chí Bùi Đăng Thủy - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh đánh giá kết quả các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh đã đạt được trong 06 tháng vừa qua (thi hành xong về việc đạt tỷ lệ 63,40%, về tiền đạt tỷ lệ 17,07%, tỷ lệ số việc giảm chuyển kỳ sau còn dương 13,56%, tiền giảm chuyển kỳ sau dương 27,40%), đồng thời đồng chí cũng phân tích chỉ ra những tồn tại, hạn chế, thậm chí có cả những yếu kém của Chấp hành viên và cán bộ, công chức làm công tác thi hành án dân sự trong tỉnh để từ đó có giải pháp, biện pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại và đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong 06 tháng cuối năm 2016. 
 
Thảo luận tại Hội nghị
Thảo luận tại Hội nghị
Hội nghị đã tập trung thảo luận việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu và giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao kết quả, hiệu quả công tác thi hành án dân sự trong 06 tháng cuối năm, Cục trưởng yêu cầu những đơn vị đạt tỷ lệ thấp và còn nhiều tồn tại, hạn chế phải giải trình nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và đưa ra giải pháp thực hiện trong 06 tháng cuối năm để đạt được nhiệm vụ, chỉ tiêu Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh giao đầu năm. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh phải nêu cao ý chí quyết liệt trong tổ chức thi hành án, đồng thời phải tập trung chỉ đạo sâu sát và đưa ra các biện pháp, giải pháp mang tính đột phá trong tổ chức thi hành án, phấn đấu đến 30/9/2016 các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh tổ chức thi hành án đạt và vượt chỉ tiêu mà Tổng cục Thi hành án dân sự giao (thi hành xong đạt tỷ lệ trên 71% về việc và trên 32% về tiền, tiền và giá trị tài sản được quy ra tiền, trên tổng số việc, số tiền có điều kiện thi hành và giảm ít nhất 5,5% số việc, 3% số tiền có điều kiện thi hành chuyển sang năm 2017 so với số chuyển kỳ sau của năm 2015 chuyển sang năm 2016 trên số có điều kiện.

Đồng chí Bùi Đăng Thủy - Bí thư Đảng ủy - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh chỉ đạo tại Hội nghị
Đồng chí Bùi Đăng Thủy yêu cầu từng Chấp hành viên các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm việc lập danh sách án để lãnh đạo Chi cục, lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh đánh giá được kết quả, diễn biến và tiến độ tổ chức thi hành án đối với từng vụ việc cụ thể, để từ đó có biện pháp chỉ đạo Chấp hành viên giải quyết dứt điểm vụ việc. Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự trong tỉnh chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương công vụ, thực hiện nghiêm chế độ thời gian làm việc trong đơn vị, tăng cường phòng chống tham nhũng và tiêu cực trong thi hành án dân sự, thực hiện nghiêm các qui định của Ngành và địa phương. Tăng cường và đề cao, chú trọng công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01/CT-BTP ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tăng cường phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong thi hành án dân sự; Chỉ thị số 02/CT-BTP ngày 25/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp không uống rượu, bia trong ngày làm việc; Chỉ thị số 24/CT-TU ngày 20/6/2013 và Quy định số 10-QĐ/TU ngày 11/8/2015 của Tỉnh uỷ Đắk Lắk về việc tiếp thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; sử dụng hiệu quả thời gian làm việc; không uống rượu, bia trước, trong giờ làm việc đối với cán bộ, đảng viên. Tập trung tổ chức thi hành dứt điểm những vụ việc có điều kiện thi hành, nhất là những vụ việc có giá trị lớn, vụ việc phức tạp và vụ việc thi hành cho các tổ chức tín dụng, ngân hàng để đến 30/9/2016, ngành Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk hoàn thành đạt và vượt các nhiệm vụ, chỉ tiêu do Bộ Tư pháp và Tổng cục Thi hành án dân sự giao trong năm 2016.
 
Một số hình ảnh khác:
Đại diện các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc phát biểu tại Hội nghị

Các tin đã đưa ngày: