Sign In

Đại hội Công đoàn Cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

06/06/2016

Đại hội Công đoàn Cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 27/5/2016, Công đoàn Cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tham dự Đại hội có đại diện lãnh đạo công đoàn viên chức tỉnh, lãnh đạo Đảng ủy, lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh cùng toàn thể đoàn viên Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Đến tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Thị Anh Đức – Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh và đồng chí Bùi Đăng Thủy – Bí thư Đảng ủy Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk.

        Báo cáo Đại hội nhiệm kỳ 2011- 2016 cho biết, Công đoàn Cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk có 5 tổ công đoàn, với 41 đoàn viên công đoàn, trong đó nữ 15 đoàn viên (chiếm 37%). Tổng số đảng viên 35 người, trong đó đảng viên nữ 13 người (chiếm 37%); đảng viên là dân tộc thiểu số  02 người. Đoàn viên công đoàn có trình độ đại học 33/41 đoàn viên (chiếm 80%), trong đó có 14 đoàn viên là nữ có trình độ đại học (chiếm 34%).


Đồng chí Nguyễn Văn Hoạt - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016 báo cáo tại Đại hội

        Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng cơ quan và Công đoàn viên chức tỉnh các chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội lần thứ II (nhiệm kỳ 2011-2016) cơ bản đã được thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nhìn chung, hoạt động công đoàn và phong trào công đoàn đã bám sát Nghị quyết của cấp ủy Đảng, chương trình công tác của Công đoàn viên chức tỉnh và gắn với nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan. Công tác tuyên truyền giáo dục đã tạo ra sự chuyển biến tích cực về nhận thức trong mỗi thành viên…hoạt động của các tổ công đoàn, Ban Nữ công quần chúng ngày càng đi vào chiều sâu. Từ đó đã giúp hoạt động công đoàn và phong trào thi đua của cơ quan ngày một đi lên, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.


Đồng chí Đồng chí Phạm Thị Anh Đức – Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

        Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã phát huy được vai trò trong quản lý cơ quan; tham gia giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tại cơ quan, quan tâm chăm lo đời sống và quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động luôn được đảm bảo, không xảy ra trường hợp khiếu nại, tố cáo. Đồng chí ghi nhận những thành tích mà Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, đồng chí cũng đề xuất một số vấn đề cần thực hiện trong thời gian tới như: tập trung chỉ đạo và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức, trọng tâm là phong trào “ giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “lao động giỏi, lao động sáng tạo”,..đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với đoàn viên công đoàn; tiếp tục coi trọng công tác phát triển đoàn viên….


Đồng chí Đồng chí Bùi Đăng Thủy – Bí thư Đảng ủy Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

        Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Bùi Đăng Thủy cho rằng Đại hội Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 là diễn đàn chính trị quan trọng của Đoàn viên Công đoàn và tổ chức Công đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

Nhìn lại nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, sự hướng dẫn của Liên đoàn lao động tỉnh, hoạt động của Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, các phong trào thi đua của Công đoàn được triển khai sôi nổi, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cơ quan, thu hút được đông đảo cán bộ, công chức và người lao động tham gia.

Đại hội Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh lần III nhiệm kỳ 2016 – 2021 còn có nhiệm vụ quan trọng là phải bầu Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới gồm các đồng chí tiêu biểu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất và năng lực, đủ sức thực thi những nhiệm vụ mà Đại hội đề ra cho nhiệm kỳ tới. Đồng chí Bùi Đăng Thủy yêu cầu các đồng chí Đoàn viên Công đoàn phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận dân chủ và sáng suốt lựa chọn những đồng chí xứng đáng để bầu vào Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2016 – 2021 và sẽ góp phần quan trọng và cùng với Ngành Thi hành án dân sự của tỉnh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ban Chấp hành Công đoàn Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 ra mắt tại Đại hội.

Mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ tới của Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh là tiếp tục đổi mới hình thức sinh hoạt công đoàn, vận động cán bộ, công chức và người lao động phấn đấu rền luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Phát huy dân chủ, chăm lo đời sống; đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức và người lao động. Xây dựng cơ quan văn hóa, Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Thực hiện đồng bộ các chức năng của công đoàn để phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong cơ quan...Chỉ tiêu phấn đấu 100% hộ gia đình cán bộ, công chức và người lao động đạt danh hiệu gia đình văn hóa; phấn đấu hàng năm cơ quan đạt chuẩn văn hóa; phấn đấu 95% đạt đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu Đoàn viên công đoàn xuất sắc; 5/5 tổ công đoàn vững mạnh, giữ vững danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh trong nhiệm kỳ, kết nạp 100% cán bộ, công chức và người lao động đủ điều kiện vào tổ chức công đoàn; phấn đấu 95% trở lên nữ cán bộ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm 05 đồng chí. Đồng chí Bùi Công Mười – Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Công đoàn cơ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

Một số hình ảnh khác:Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk.

Các tin đã đưa ngày: