Sign In

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020

13/10/2015

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020
Sáng 13/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 chính thức khai mạc. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Trung ương, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, một số Bộ, ngành, Quân khu V; các đồng chí lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động;... Tham dự Đại hội có 350 đại biểu chính thức đại diện cho 64.358 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Toàn cảnh Đại hội
Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra mục tiêu tổng quát là: nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước và tạo môi trường đầu tư thông thoáng để huy động tối đa, sử dụng hiệu quả các nguồn lực; đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; phát triển kinh tế bền vững, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; Giữ vững ổn định chính trị - xã hội, đảm bảo vững chắc quốc phòng – an ninh; xây dựng Đắk Lắk vững mạnh toàn diện, tạo nền tảng để sớm trở thành trung tâm kinh tế, văn hoá – xã hội của vùng Tây Nguyên.
 
Đại hội lần này đã tổng kết thực hiện nghị quyết của Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010-2015, kiểm điểm đánh giá đúng tình hình và những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, đồng thời đề ra phương hướng các mục tiêu, giải pháp cụ thể, thiết thực để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội
Tại Đại hội các đại biểu đã thảo luận và thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến của đảng viên trong toàn Đảng bộ đóng góp vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Đại hội đã nghe Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV và kết quả thực hiện nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về xây dựng đảng; tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu Đoàn đại biểu đại diện Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đồng chí  Êban Y Phu, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk phát biểu tại Đại hội


Các Đại biểu tham dự Đại hội
Phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, nhân dân tỉnh Đắk Lắk đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh: Những thành tựu đạt được của tỉnh Đắk Lắk trong 5 năm qua là rất đáng phấn khởi, tự hào, song với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh và để khắc phục những khuyết điểm, những hạn chế nêu trong Báo cáo chính trị, đề nghị các đồng chí đại biểu Đại hội tập trung thảo luận, phân tích để nhận thức đầy đủ hơn nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm, từ đó bàn và quyết định những chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp sát thực, khắc phục một cách có hiệu quả những mặt tồn tại, khuyết điểm, yếu kém để nhiệm kỳ tới Đắk Lắk sẽ bứt phá phát triển nhanh và bền vững, xây dựng Đắk Lắk vững mạnh toàn diện, tạo nền tảng để sớm trở thành trung tâm kinh tế, văn hoá – xã hội của vùng Tây Nguyên.
Tin sưu tầm

 

Các tin đã đưa ngày: