Sign In

Tổng Cục trưởng Nguyễn Quang Thái làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk

15/03/2024

Tổng Cục trưởng Nguyễn Quang Thái làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk
          Ngày 07/3/2024, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) Nguyễn Quang Thái đã chủ trì buổi làm việc về việc triển khai thực hiện Công văn số 693-CV/BCSĐ ngày 11/01/2024 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về việc lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác THADS và kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2023, 05 tháng đầu năm 2024
          Tham dự buổi làm việc có Vụ trưởng Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo; về phía Cục THADS tỉnh Đắk Lắk có tập thể lãnh đạo Cục, lãnh đạo các Phòng và tương đương thuộc Cục, công chức Cục và Chi cục trưởng các Chi cục THADS trực thuộc. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Cục báo cáo, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Tổng Cục trưởng Nguyễn Quang Thái có ý kiến như sau:
Đắk Lắk có vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên, là địa phương đứng đầu về kinh tế trong khu vực. Kết quả THADS năm 2023, tổng số việc phải thi hành án 20.835 việc, tương ứng với số tiền trên 3.335 tỷ đồng, trong đó đã thi hành xong 13.955 việc, thu được số tiền trên 722 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 83.38% về việc và 47.63% về tiền. Kết quả THADS của tỉnh Đắk Lắk có đóng góp tích cực đối với kết quả THADS toàn quốc nói chung và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh nói riêng. Thời gian qua, được sự quan tâm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp có hiệu quả của các sở ngành của tỉnh, đặc biệt là sự nỗ lực cố gắng của tập thể lãnh đạo, công chức các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh nên công tác THADS tỉnh Đắk Lắk đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao (nhất là trong bối cảnh số việc và số tiền thụ lý mới tăng cao, trong khi biên chế không thay đổi)Đồng chí Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS ghi nhận, cảm ơn và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động các cơ quan THADS tỉnh Đắk Lắk.
          Trong thời gian qua đơn vị đã dần ổn định tổ chức, quy tụ và phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ; có nhiều đổi mới, sáng kiến, các kinh nghiệm hướng dẫn nghiệp vụ cho các Chi cục THADS trực thuộc; công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị thuộc Bộ, các đơn vị chuyên môn của Tổng cục THADS kịp thời, chặt chẽ, phát huy dân chủ cao; thực hiện tốt việc quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương và địa phương đến các công chức, người lao động cơ quan THADS tỉnh Đắk Lắk; qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tinh thần làm việc và xây dựng đoàn kết trong nội bộ đơn vị.
          Đồng thời, lãnh đạo Tổng cục THADS cũng cơ bản nhất trí với nội dung báo cáo kết quả công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính năm 2023 và 5 tháng đầu năm 2024; Báo cáo về việc triển khai và tổ chức thực hiện việc tự kiểm tra theo Công văn số 693-CV/BCSĐ ngày 11/01/2024 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp được cụ thể, chi tiết đáp ứng yêu cầu về tiến độ và thời gian.
       Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế nêu trên, nâng cao kết quả công tác THADS trong năm 2024 và những năm tiếp theo lưu ý đơn vị cần kiểm soát chặt tổ chức, hoạt động của các cơ quan THADS, trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:
        1. Về công tác chỉ đạo điều hành: tập thể lãnh đạo Cục cần phát huy hơn nữa công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát toàn bộ hoạt động của Cục và Chi cục trực thuộc. Các Phòng chuyên môn và tương đương thuộc Cục phải theo sát từng mảng việc để tham mưu cho Cục trưởng quản lý, kiểm soát các Chi cục trực thuộc hiệu quả, nhất là trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đã và đang phát sinh. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình hành động số 87-CTr/BCSĐ ngày 28/6/2023 về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong THADS giai đoạn 2023-2026 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp; Chương trình hành động đẩy mạnh phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong THADS giai đoạn 2021-2025; ban hành và thực hiện Quyết định số 167/QĐ-TCTHADS ngày 28/02/2023 về Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong Hệ thống THADS năm 2023, tổ chức tập huấn phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong toàn Hệ thống THADS. Tổ chức thực hiện nghiêm các kết luận của các cơ quan có thẩm quyền, nhất là kết luận thanh tra, kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Kiểm toán nhà nước và các bộ, ngành có liên quan, các kiến nghị sau giám sát của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các kết luận của Tỉnh ủy Đắk Lắk. Rà soát, thực hiện sửa đổi, bổ sung đối với các Quy trình, Quy chế nội bộ bảo đảm tập trung dân chủ, công khai, minh bạch; làm tốt công tác chính trị tư tưởng; phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh tập thể trong đơn vị.
        2. Đối với công tác kiểm tra: thực hiện nghiêm Công văn số 693-CV/BCSĐ ngày 11/01/2024 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp; tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra, nhất là kiểm tra công tác xác minh, phân loại án, công tác bán đấu giá tài sản, thu, chi tiền thi hành án....
        Rà soát, kiểm tra lại việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc (của Đảng, chính quyền), quy chế phối hợp giữa cấp ủy Đảng với chính quyền; cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ của từng vị trí công việc được phân công, đảm nhiệm; việc quán triệt, ghi chép thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết và Văn bản của cấp trên (của Đảng, chính quyền), công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên.
Kết quả thi hành án đảm bảo số liệu phải chính xác; chỉ đạo thực hiện nghiêm các kiến nghị, kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân đối với những hồ sơ thi hành án khi có kiến nghị, kháng nghị; tập trung kiểm tra, rà soát các khoản thu, chi đối với các hồ sơ thi hành án phải áp dụng biện pháp cưỡng chế; công tác phối hợp của các ban, nghành, địa phương; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc việc khiếu nại, tố cáo; tham mưu tốt cho UBND để chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc khó khăn phức tạp.
        3. Về công tác tổ chức cán bộ: Cục cần tập trung kiện toàn, tham mưu kiện toàn ngay lãnh đạo Chi cục trực thuộc còn thiếu; đối với những Chi cục có lượng án nhiều, cần rà soát để bổ sung biên chế từ các đơn vị ít án sang, khuyến khích việc thu hút nguồn công chức ngoài ngành về làm công tác THADS. Chú ý các giải pháp để chủ điều động, bố trí sắp xếp đội ngũ kế toán bảo đảm linh hoạt, đúng quy định và không nhất thiết phải chờ hết thời hạn. Tổ chức sắp xếp, bố trí, sử dụng công chức trên cơ sở sắp xếp về cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm và biên chế gắn với củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ Chấp hành viên, công chức làm công tác THADS theo quy định; chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ, nhất là các địa bàn trọng điểm, địa thành phố, thị xã lớn, yếu kém, có nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác THADS, THAHC; phòng ngừa vi phạm, tội phạm trong công tác THADS, thường xuyên giáo dục phẩm chất, đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ công chức THADS, thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc để xảy ra tình trạng công chức vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật.
Thực hiện tốt công tác đánh giá công chức để làm cơ sở tốt cho việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm, … đồng thời cần xem xét thực hiện tinh giản biên chế đối với những công chức không đáp ứng yêu cầu công việc, không hoàn thành nhiệm vụ.
         4. Về công tác chuyên môn, nghiệp vụ: Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án phải tham mưu quán triệt chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ Chấp hành viên, thẩm tra viên và thư ký thi hành án, nhất là rút kinh nghiệm về những sai sót, vi phạm trong công tác THADS. Các đơn vị, cá nhân có nhiều biện pháp tổ chức thi hành án hiệu quả cần kịp thời tuyên dương, nhân rộng; các vụ việc đưa tài sản ra bán đấu giá phải được kiểm soát chặt về thủ tục, tránh sai sót, chỉ đạo sát các vụ việc bán đấu giá thành chưa giao được tài sản; trình tự, thủ tục tổ chức THADS phải bài bản, chặt chẽ, tác nghiệp phải liên tục, thường xuyên, việc phân loại án phải chính xác, đảm bảo tỷ lệ là thực chất.
Tiếp tục tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, THAHC theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 và Nghị quyết số 16/2021/QH15, nhiệm vụ do Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và cấp ủy, chính quyền địa phương giao. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với TAND, VKSND nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, chức vụ, đặc biệt là các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; nâng cao hiệu quả công tác thu hồi nợ cho các tổ chức tín dụng. Tiếp tục chỉ đạo tổ chức thi hành án theo hướng đơn giản hóa quy trình, thủ tục, rút ngắn thời gian nhằm kéo giảm lượng việc chuyển kỳ sau theo đúng quy định của pháp luật.
Tiếp tục quán triệt, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật TTHC năm 2015; các kiến nghị của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội về việc chấp hành pháp luật TTHC và THAHC và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ, nhất là việc cung cấp tài liệu, chứng cứ, tham gia đối thoại, tham gia phiên tòa; thực hiện đúng, đầy đủ và hiệu quả trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, cấp trên trực tiếp của người phải thi hành án trên địa bàn; làm rõ nguyên nhân, kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các trường hợp chậm thi hành hoặc không thi hành bản án, quyết định của TAND.
Thường xuyên kiện toàn, tham mưu để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo THADS các cấp, nhất là chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hợp, trong tổ chức cưỡng chế thi hành các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, các vụ việc trọng điểm, tham nhũng, kinh tế, chức vụ phức tạp, kéo dài. Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp liên ngành ở địa phương bảo đảm xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác THADS, THAHC; tích cực, chủ động tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành liên quan đối với công tác THADS, THAHC trên địa bàn.
         5. Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về THADS, THAHC. Tăng cường công tác tự kiểm tra, kiểm tra công vụ, nội bộ, kịp thời chấn chỉnh, xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu các đơn vị thực hiện không hiệu quả công tác kiểm tra, tự kiểm tra. Tập trung kiểm tra, thanh tra, giám sát đối với công tác thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, chức vụ; thu hồi nợ cho các tổ chức tín dụng; công tác xác minh, phân loại án; thẩm định giá, bán đấu giá tài sản thi hành án và những khâu nhạy cảm, dễ xảy ra tiêu cực, sai phạm. Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo phải thường xuyên nắm bắt tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo ở Chi cục để đảm bảo việc giải quyết lần đầu đúng quy định.
Kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm mọi trường hợp, mọi hành vi lợi dụng, lạm dụng quyền lực để tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động thi hành án, các trường hợp sai phạm phát hiện sau thanh tra, kiểm tra, giám sát. Thực hiện các biện pháp quyết liệt, hiệu quả trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình hành động của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong THADS giai đoạn 2023-2026.
         6. Về công tác chính trị tư tưởng: trước bối cảnh số việc và số tiền thụ lý ngày càng tăng, biên chế còn hạn chế, lãnh đạo và công chức, người lao động các cơ quan THADS tỉnh Đắk Lắk cần cố gắng hơn nữa, xác định rõ tư tưởng, trách nhiệm của công chức làm công tác THADS, nhất là đội ngũ Chấp hành viên trong thi hành công vụ; bảo đảm kỷ cương, kỷ luật hành chính trong mọi hoàn cảnh với tinh thần thận trọng, khách quan trong từng khâu, từng công việc, bám sát các quy trình thủ tục THADS, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định. Khi phát sinh các vấn đề khó khăn, vướng mắc, lãnh đạo Cục, Chi cục và Chấp hành viên cần bình tĩnh để nhìn nhận một cách thấu đáo, phối hợp chặt chẽ với VKSND cùng cấp, các ngành trong khối nội chính để cùng tháo gỡ. Trường hợp cần thiết phải cáo cấp ủy, lãnh đạo UBND, Ban chỉ đạo THADS cần chuẩn bị kỹ hồ sơ, tài liệu báo cáo, thông tin kịp thời, đề xuất biện pháp xử lý.
Tổ chức quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm, có hiệu quả Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Cùng với đó, hiện nay Đảng, Nhà nước ta đang thực hiện cải cách tiền lương (thực hiện từ ngày 01/7/2024). Vì vậy, công chức các cơ quan THADS tỉnh Đắk Lắk cần tin tưởng về những cải cách tới đây, để tiếp tục an tâm công tác. Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Tổng cục THADS sẽ tham mưu để đề xuất chế độ chính sách tiền lương phù hợp với tính chất, đặc thù công việc của lực lượng THADS.
        7. Về công tác tài chính, kế toán, kho tang vật: thực hiện đầy đủ, đúng quy định về thu, chi tài chính trong thi hành án, bảo đảm chặt chẽ không để xảy ra sai sót, thất thoát, đơn cử như chi chế độ cho những người tham gia cưỡng chế thi hành án phải đúng thành phần; kho tang vật phải kiểm soát chặt trong quá trình xuất, nhập kho, đồng thời bảo đảm an ninh, an toàn kho, đặc biệt là công tác phòng chống cháy nổ.
Việc xử lý, tiêu hủy vật chứng có tính chất đặc thù, nguy hiểm ảnh hưởng đến môi trường, tốn kém nhiều chi phí, Cục THADS phải tham mưu cho UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí để thực hiện việc tiêu hủy được đảm bảo, an toàn.
         8. Chỉ đạo tăng cường công tác truyền thông, kịp thời thông tin đầy đủ, khách quan về hoạt động THADS, THAHC tạo sự ủng hộ của xã hội và nhân dân đối với công tác THADS. Chú ý đổi mới công tác truyền thông với tinh thần chủ động cung cấp thông tin, không ngồi chờ dư luận (nhất là đối với những vụ việc đã rõ, đã chín cần phải cưỡng chế thì cần chủ động thông tin trước).
         9. Về một số kiến nghị của Cục THADS tỉnh Đắk Lắk: Tổng Cục trưởng cơ bản đồng tình với những đề xuất kiến nghị của Đắk Lắk (nhất là những kiến nghị hoàn thiện pháp luật THADS). Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu đề xuất cơ chế bảo vệ đội ngũ Chấp hành viên, công chức trong quá trình tổ chức thi hành án.
        10. Giao cho Vụ Giải quyết khiếu nại tố cáo theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai và tiến độ thực hiện của Cục THADS tỉnh Đắk Lắk đối với việc tự kiểm tra theo các nội dung được nêu tại Công văn số 693-CV/BCSĐ ngày 11/01/2024 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp.
Phân công đồng chí lãnh đạo Tổng cục THADS phụ trách địa bàn tỉnh Đắk Lắk cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện có hiệu quả kết luận và nâng cao hiệu quả công tác THADS tỉnh Đắk Lắk.
Tổng cục THADS sẽ tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo để cùng với tỉnh tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác THADS tỉnh Đắk Lắk.
       11. Yêu cầu Cục THADS tỉnh Đắk Lắk nghiêm túc thực hiện các nội dung trên và quán triệt, triển khai đến các Phòng thuộc Cục và các Chi cục trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk để thực hiện đầy đủ, tương ứng các nội dung công việc trọng tâm của Thông báo kết luận tại đơn vị mình.
                                                                                                                                                  Nguồn: Vụ TCCB
Một số hình ảnh của hội nghị

Đồng chí Nguyễn Quang Thái - Tổng cục trưởng Tổng cục THADS phát biểu chỉ đạo

Đồng chí Vũ Tuấn Anh - Cục trưởng báo cáo Tổng cục trưởng về các nội dung của buổi làm việc

Đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ - Vụ trưởng Vụ TCCB Tổng cục THADS phát biểu ý kiến

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: