Sign In

Quyết định về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính cho các Chi cục thi hành án dân sự cấp huyện và Chấp hành viên thuộc Cục thi hành án dân sự tỉnh năm 2021.

Hoạt động của các Chi cục

HUYỆN NẬM PỒ TỔ CHỨC LỄ KÝ QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

25/03/2016

Ngày 10/3/2016, tại Hội trường Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nậm Pồ, Liên ngành tố tụng của huyện đã tổ chức Lễ ký Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.