Sign In

Tin tức sự kiện

BÀI PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ TRẦN ĐẠI QUANG, ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, CHỦ TỊCH NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH TƯ PHÁP TRUNG ƯƠNG

22/07/2016

                                 Tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống                  Thi hành án dân sự và đón nhận...

Hoạt động nổi bật

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên tổ chức Giải cầu lông chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 – 19/7/2016)

28/07/2016

       Thực hiện Quyết định số 1808/QĐ-BTP ngày 12 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổ chức hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2016). Ngày 10-11 tháng 7...

Tấm gương người tốt việc tốt

Nội dung đang được cập nhật

Điển hình tiên tiến

Nội dung đang được cập nhật