Sign In

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản số 351/TB-CTHADS ngày 06/5/2021 của Cục THADS tỉnh Điện Biên

06/05/2021

THÔNG BÁO
Về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản
                     
          Căn cứ Điều 98 Luật THADS (được sửa đổi, bổ sung năm 2014);
Căn cứ Quy trình lựa chọn tổ chức thẩm định giá, đấu giá tài sản để thi hành án dân sự ban hành kèm theo Quyết định số 1079/QĐ-TCTHADS ngày 25/12/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục thi hành án dân sự;
Căn cứ Bản án hình sự sơ thẩm số 47/2021/HS-ST ngày 24 tháng 3 năm 2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên và Bản án hình sự sơ thẩm số 49/2021/HS-ST ngày 25 tháng 3 năm 2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên;
          Căn cứ Quyết định Thi hành án số 133, 134, 136, 137/QĐ-CTHADS cùng ngày 04/5/2021 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên;
Chấp hành viên Cục THADS tỉnh Điện Biên thông báo về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản của ông: Sùng Phái Lờ và bà: Vừ Thị Dí – Địa chỉ Bản Pá Lùng, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên; ông Lò Văn Lói và bà: Lò Thị Sọi - địa chỉ Bản Che Phai 2, xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.  (Tài sản đề nghị thẩm định để tịch thu sung vào NSNN ½ giá trị tài sản và trả lại cho chủ sở hữu chung ½ giá trị tài sản).
 
1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản thẩm định giá
Đơn vị: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên
Địa chỉ: Tổ 6. phường Noong Bua, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
Điện thoại: 0215038267 393.
Tài khản: 3949.1.101.1953.00000 tại Kho bạc nhà nước tỉnh Điện Biên.
 
2. Tên tài sản, số lượng, tình trạng của tài sản thẩm định giá:
+ 01 chiếc xe máy nhãn hiệu HONDA, số loại: WAVE RSX, màu sơn đỏ đen, biển kiểm soát: 27B2-025.30, số khung: RLHJA3856KY027081, số máy: JA52E0067230, dung tích xi lanh 109 cm3(Thu giữ của Sùng Phái Lờ)
+ 01 chiếc xe mô tô hiệu HONDA màu trắng-nâu-xám, số loại: Wave S, loại xe: Hai bánh, dung tích xilanh: 109, biển kiểm soát: 27Z1 - 085.60, số máy: JC52E-1064157, số khung: RLHJC526XDY165944, xe đã qua sử dụng (thu giữ của Lò Văn Lói).
 
 
3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tham gia tổ chức thẩm định giá:
- Thời gian nộp hồ sơ: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ thời điểm đăng Thông báo (trong giờ hành chính).
- Địa điểm, hình thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại Cục THADS tỉnh Điện Biên - Địa chỉ: Tổ 6. phường Noong Bua, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
- Hồ sơ của cần nộp của Tổ chức thẩm định: Theo khoản 2 Điều 7 Quy trình lựa chọn tổ chức thẩm định giá, đấu giá tài sản để thi hành án dân sự ban hành kèm theo Quyết định số 1079/QĐ-TCTHADS ngày 25/12/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục thi hành án dân sự. Người đến nộp hồ sơ mang theo giấy giới thiệu, chức minh nhân dân; Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được Cục THADS tỉnh Điện Biên lựa chọn.
Chấp hành viên Cục THADS tỉnh Điện Biên thông báo đến các tổ chức thẩm định giá trên địa bàn tỉnh biết, tham gia đăng ký./.

Quá trình mở file có vấn đề, bạn hãy tải file về máy để xem trong điều kiện tốt nhất

Các tin đã đưa ngày: