Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự, Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện Mường Ảng ký Quy chế phối hợp trong thi hành án dân sự

13/11/2015

 
   
     Ngày 05/11/2015, tại phòng họp Huyện Ủy huyện Mường Ảng Dưới sự Chỉ đạo của Đồng chí Lê Tiến Dũng Phó chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban chỉ đạo thi hành án huyện; sự chứng kiến của các đồng chí Lãnh đạo Chi Cục Thi hành án dân sự, Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân huyện Mường Ảng đã diễn ra Hội nghị ký Quy chế phối hợp giữa Chi Cục Thi hành án dân sự với Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân huyện trong công tác thi hành án dân sự.
Quy chế phối hợp gồm 3 chương, 24 điều, quy định phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, mục đích phối hợp, nguyên tắc phối hợp, phương thức phối hợp, các nội dung phối hợp và tổ chức thực hiện, Quy chế có hiệu lực kể từ ngày ký.    Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Tiến Dũng - Phó chủ tịch UBND huyện-Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án huyện đánh giá cao việc tham mưu của các cơ quan tố tụng trong chuẩn bị xây dựng và tổ chức ký Quy chế phối hợp trong công tác Thi hành án dân sự. Đồng chí Lê Tiến Dũng khẳng định việc ký Quy chế phối hợp giữa Chi cục Thi hành án dân sự với các cơ quan Công an, Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân là việc triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế số 14 /2013/QCLN/BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC ngày 09/10/2013 giữa Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Quy chế liên ngành số 156/2014/QCLN/CTHADS-CAT-TANDT-VKSNDT ngày 28/5/2014 giữa Cục Thi hành án dân sự, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về việc phối hợp liên ngành trong công tác Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Điện Biên, còn là một đòi hỏi khách quan, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn trong công tác thi hành án dân sự của huyện Mường Ảng. Việc ký kết Quy chế phối hợp sẽ tạo cơ sở pháp lý quan trọng để bốn Ngành phối hợp chặt chẽ hơn nữa trên các mặt công tác như: Phối hợp trong cung cấp, trao đổi thông tin; Phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về họp bàn và chỉ đạo cưỡng chế thi hành án dân sự; Phối hợp trong chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ có liên quan đến công tác Thi hành án dân sự; Phối hợp giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác chỉ đạo, điều hành…

       Với những nội dung đó, việc ký Quy chế phối hợp giữa 4 cơ quan sẽ góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong công tác thi hành án dân sự, tạo điều kiện và hỗ trợ cho công tác thi hành án dân sự của huyện Mường Ảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
                                                                                                                                                                                                                                Người viết ;        
                                                                                                                    Phạm Ngọc Hưởng
                                                                                                      Chi cục thads huyện Mường Ảng

Tác giả ảnh: Phạm Ngọc Hưởng
Theo chi cục thads huyện Mường Ảng

Các tin đã đưa ngày: