Sign In

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên đã tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong thi hành án dân sự đối với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên

22/01/2024

Từ ngày 16 đến 18/01/2024, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên đã tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong thi hành án dân sự đối với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên theo Quyết định số 47/QĐ-VKS-P8 ngày 08/01/2024 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên.
 
Tại thời đìểm kiểm sát, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên có 17 biên chế, trong đó có 04 Chấp hành viên, 02 Thẩm tra, 06 Thư ký thi hành án, 02 Kế toán, 03 Chuyên viên. Công tác thi hành án dân sự tại Điện Biên luôn được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng, chính quyền và Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự giúp cho công tác thi hành án đạt hiệu quả. Đơn vị luôn có sự đoàn kết thống nhất và tinh thần trách nhỉệm cao trong công tác; luôn có tinh thần khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch công tác đề ra; duy trì thực hiện tốt công tác phối hợp liên ngành, nhất là phối hợp giữa các cơ quan tố tụng trong công tác thi hành án.
Kết quả kiểm sát sơ bộ đánh giá Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên đã thực hiện tốt công tác thụ lý, giải quyết về thi hành án dân sự. Việc ra quyết định thi hành án và chuyển giao quyết định của cơ quan thi hành án dân sự được thực hiện đảm bảo về thời gian, nội dung, hình thức, trình tự, thủ tục luật định. Việc xác minh điều kiện thi hành án được thực hiện tương đối tốt. Các quyết định hoãn, đình chỉ, ủy thác, chưa có điều kiện thi hành án… đều đảm bảo căn cứ, quy định của pháp luật. Việc tiêu hủy, định giá, kê biên tài sản trong các vụ việc được thực hiện tốt. Tiếp nhận, bảo quản, xử lý tang tài vật được thực hiện nghiêm túc. Làm tốt công tác miễn, giảm thi hành án. Hoạt động thu, chi, trả tiền thi hành án được thực hiện đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức xã hội và công dân. Thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động thi hành án, không để khiếu kiện vượt cấp kéo dài. Làm tốt công tác phối hợp trong thi hành án cũng như công tác thống kê thi hành án dân sự. Đơn vị tham mưu, đề xuất với Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên tổ chức giải quyết những vụ việc phức tạp, khó khăn, từ đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động thi hành án dân sự tại địa phương.

Việc tổ chức thi hành án dân sự của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên kết quả trong kỳ từ 01/12/2022 đến 30/11/2023: Tổng số phải thi hành (số cũ, số mới): 367 việc = 75.962.879.000 đồng.Trong đó: Số cũ: 78 việc = 16.100.711.000 đồng; (Trong đó: Chuyển sổ theo dõi riêng là 13 việc = 1.501.056.000 đồng); số mới 289 việc = 59.862.168.000 đồng; số ủy thác thi hành án: 04 việc = 1.135.363.000 đồng; Tổng số phải thi hành: 363 việc = 74.824.516.000 đồng; số có điều kiện thi hành: 332 việc = 64.285.348.000 đồng; số chưa có điều kiện thi hành:  29 việc = 10.527.418 đồng; (Trong đó: Chuyển sổ theo dõi riêng là 18 việc = 5.927.141.000 đồng). Số đã giải quyết xong: 316 việc = 59.952.949.000 đồng; trong đó: Đã thi hành xong:  313 việc = 19.708.790.000 đồng;đình chỉ thi hành án: 3 việc = 40.244.159.000 đồng;  xét miễn, giảm nghĩa vụ THA: 0 việc = 0 đồng. Số còn phải giải quyết: 47 việc = 14.874.567.000 đồng; Trong đó: Đang thi hành: 16 việc = 4.332.399.000 đồng;  số chưa có điều kiện thi hành: 29 việc = 10.527.418. đồng (Trong đó: Chuyển sổ theo dõi riêng là 18 việc = 5.927.141.000 đồng).; số tạm đình chỉ: 0 việc =  0 đồng; số hoãn: 02 việc = 14.750.000 đồng.  Đối với các loại vụ việc có tính chất khó khăn, phức tạp  tại thời điểm kiểm sát,  Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên không có vụ việc nào phức tạp kéo dài, khó thi hành.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được là cơ bản thì còn có một số hạn chế, tồn tại về  hồ sơ thi hành án không thể hiện việc đăng tải trên trang điện tử và Cổng thông tin điện tử về Thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá, việc lưu trữ chứng từ xuất kho trả lại tài sản cho người được thi hành án chứng từ kế toán lưu bản sao y không lưu bản chính, tồn tại kết sổ chưa đóng dấu cơ quan. Nguyên nhân chủ quan, một số công chức chưa nêu cao trách nhiệm trong thực hiện một số hoạt động thi hành án dân sự có lức chưa thực hiện đầy đủ theo quy định. Nguyên nhân khách quan được xác định Điện Biên là tỉnh miền núi, biên giới, địa bàn rộng lớn, điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều, ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận dân cư chưa cao, có nhiều trường hợp người phải thi hành án còn chây ỳ, không tự nguyện thi hành án.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: