Sign In

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên: TẬP TRUNG LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ MỘT CÁCH TOÀN DIỆN

03/08/2015

Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên:   TẬP TRUNG LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ MỘT CÁCH TOÀN DIỆN
    “ Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Đảng bộ Dân Chính Đảng tỉnh về Đại hội Đảng bộ các cấp. Ngày 04/4/2015, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự đã tiến hành tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020”. Dự chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Minh Khuyến- Uỷ viên Thường vụ Đảng bộ Dân Chính Đảng tỉnh, các đồng chí đại diện các Ban thuộc Đảng bộ Dân Chính Đảng tỉnh, các đồng chí trong cấp uỷ và toàn thể đảng viên của Chi bộ”.
       Dự thảo Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội do đồng chí Lường Văn Sương, Cục trưởng- Bí thư Chi bộ đánh giá: Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Công tác thi hành án dân sự trên địa bàn toàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực. Từ năm 2010 đến nay tuy số việc, số tiền phải thi hành ngày càng cao nhưng với sự quyết tâm, nỗ lực không ngừng các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh đã từng bước khẳng định vai trò, vị thế của Ngành đối với cấp uỷ, chính quyền địa phương. Thực tế đã chứng minh kết quả thi hành án năm sau cao hơn năm trước, trong các năm 2010, 2011, 2012, 2013 và 2014 kết quả công tác chính trị của Ngành đều đạt và vượt chỉ tiêu Bộ Tư pháp- Tổng cục Thi hành án dân sự giao, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra theo Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2010-2015. Cụ thể kết quả công tác thi hành án của Ngành trong 5 năm qua đạt được như sau:
- Tổng số việc phải thi hành: 13.575 việc = 143.949.105.000đồng.
- Số việc có điều kiện thi hành: 9.869 việc = 72.499.037.000đồng.
- Số việc đã giải quyết xong: 9.167 việc = 63.976.208.000 đồng.
Các mặt công tác: Lãnh đạo nhiệm vụ chính trị- quốc phòng, an ninh; lãnh đạo công tác tư tưởng và giáo dục chính trị tư tưởng; lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ; lãnh đạo công tác xây dựng tổ chức Đảng,  lãnh đạo các đoàn thể quần chúng; thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương IV, khoá XI một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay đều được Cấp uỷ chi bộ và 100% đảng viên quán triệt thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định. Trong nhiệm kỳ Chi bộ đã tổ chức kết nạp được 4 đảng viên, tiếp nhận 5 đảng viên, chuyển sinh hoạt 3 đảng viên. Hiện tại 13/14 đảng viên của Chi bộ có trình độ đại học; 1 đảng viên có trình độ cử nhân kinh tế; 3 đảng viên có trình độ cao cấp lý luận chính trị; 2 đảng viên có trình độ trung cấp lý luận chính trị. Hàng năm, Chi bộ đều được Đảng bộ Dân Chính Đảng tỉnh công nhận đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh”, các tổ chức đoàn thể: Công đoàn- Đoàn thanh niên đều được tổ chức cấp trên công nhận xếp loại “ Vững mạnh”.

       Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Minh Khuyến – Uỷ viên Thường vụ Đảng bộ Dân Chính Đảng tỉnh đánh giá cao về công tác  chuẩn bị Đại hội  cụ thể là các nội dung: Công tác chuẩn bị văn kiện đại hội và tổ chức lấy ý kiến đảng viên đóng góp vào dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp, công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy, số lượng đại biểu dự đại hội, việc bầu đại biểu dự đại hội Đảng bộ cấp trên. Biểu dương những thành tích mà Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2010-2015, đồng chí đặc biệt nhấn mạnh đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy Chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự trong toàn tỉnh; công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ đảng viên, xây dựng cơ quan văn hoá, việc lãnh đạo các đoàn thể... Bên cạnh đó, đồng chí cũng yêu cầu Chi ủy Chi bộ khóa mới tiếp tục phát huy, kế thừa những kết quả đã đạt được cũng như cần khắc phục những mặt tồn tại và hạn chế của nhiệm kỳ khóa I đã được nêu trong dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của cấp ủy Chi bộ để tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo đơn vị và các đoàn thể tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, để toàn Ngành thi hành án dân sự tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Bộ Tư pháp, cấp ủy, chính quyền địa phương giao, góp phần vào việc giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
    
       Đại hội đã sáng suốt lựa chọn bầu ra Ban chấp hành khoá II, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 3 đồng chí. Đồng chí Lường Văn Sương, Cục trưởng-Bí thư Chi bộ khoá I được Đại hội tín nhiệm tiếp tục bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ khoá II. Đại hội cũng đã tiến hành bầu 01 đồng chí thay mặt đảng viên Chi bộ đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Dân Chính Đảng tỉnh lần thứ VIII.
 
                                                                
                                                             Người viết: CTV: Đỗ Thành Trung
                                                                      Cục THADS tỉnh Điện Biên
 
 

Tác giả ảnh: Đỗ Thành Trung

Các tin đã đưa ngày: