Sign In

Thông cáo báo chí về việc tổ chức thi hành khoản tiền lãi suất theo Bản án số 556/TCBC- CTHADS ngày 20.11.2020 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên

23/11/2020

Thông cáo báo chí của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên về bài viết trên Báo Doanh nghiệp Việt Nam, tin bài ngày 16/8/2020: " Điện Biên: Thi hành án "vô đối bác bỏ" yêu cầu của Viện Kiểm sát, quyền có nơi ở hợp pháp của công dân bị phương hại?"

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: