Sign In

Chi bộ Chi cục THADS thị xã Long Khánh làm Lễ kết nạp Đảng viên

16/02/2016

Chi bộ Chi cục THADS thị xã Long Khánh làm Lễ kết nạp Đảng viên
Ngày 22 tháng 01 năm 2016 tại Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Long Khánh đồng chí Hoàng Minh Châu – Bí thư Chi bộ - Phụ trách Chi cục chủ trì buổi Lễ kết nạp Đảng viên đối với quần chúng Lê Trần Hà – Chuyên viên; tham dự buổi Lễ có đại diện Công đoàn, Đoàn thanh niên và toàn thể các đồng chí đảng viên trong Chi bộ. Lễ kết nạp Đảng viên được tổ chức trang nghiêm, đúng quy trình theo Hướng dẫn số 01- HD/TW ngày 05/01/2012 của Ban Bí thư khoá XI về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.
     Tại buổi Lễ, thay mặt Chi bộ, đồng chí Hoàng Minh Châu –Bí thư Chi bộ - Phụ trách Chi cục, đã trao Quyết định kết nạp và phân công nhiệm vụ cho đảng viên, đồng thời phân công các đồng chí đảng viên chính thức trong Chi bộ tiếp tục giúp đỡ, hướng dẫn đồng chí đảng viên mới trong thời gian thử thách 12 tháng.
             
     Ngay sau khi nhận quyết định kết nạp,  Đảng viên mới Lê Trần Hà đứng trước cờ Đảng, Quốc kỳ tuyên thệ: Nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người đảng viên, hứa tiếp tục phấn đấu và phấn đấu nhiều hơn nữa, hoàn thành tốt các nhiệm vụ của mình để đóng góp tích cực vào việc xây dựng Đảng, xây dựng Chi bộ Chi bộ ngày càng vững mạnh.
    Lễ kết nạp Đảng viên cho quần chúng ưu tú của Chi bộ là động lực cho các đoàn viên, quần chúng ưu tú khác tiếp tục phấn đấu noi theo, đó cũng chính là một trong những tiêu chí hàng đầu mà Nghị quyết của Đảng bộ Khối Nội chính – Tư pháp đặt ra với mong muốn ngày càng có nhiều quần chúng ưu tú được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam./.


Theo Nguyễn Khánh

Các tin đã đưa ngày: