Sign In

Ngày 10/9/2015 thường trực Ban chỉ đạo thi hành án tỉnh tiến hành họp kiểm tra hoạt động Ban chỉ đạo thi hành án (BCĐTHA) huyện Cẩm Mỹ, Long Khánh.

18/09/2015

Ngày 10/9/2015 thường trực Ban chỉ đạo thi hành án tỉnh tiến hành họp kiểm tra hoạt động Ban chỉ đạo thi hành án (BCĐTHA) huyện Cẩm Mỹ, Long Khánh.
Ngày 10/9/2015 thường trực Ban chỉ đạo thi hành án tỉnh tiến hành họp kiểm tra hoạt động Ban chỉ đạo thi hành án (BCĐTHA) huyện Cẩm Mỹ, Long Khánh theo Kế hoạch số 121/KH-BCĐ ngày 31/7/2015 của BCĐTHA tỉnh về việc kiểm tra hoạt động BCĐTHA dân sự các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa trên địa bàn tỉnh.
         Đoàn kiểm tra BCĐTHA tỉnh gồm: Đ/c Phan Văn Châu - Cục trưởng – Thường trực BCĐ THADS tỉnh – Trưởng đoàn; Đ/c Dương Phúc Minh – Phó Ban pháp chế tỉnh – Thành viên; Đ/c Lâm Văn Trai – Phó Cục trưởng – Thành viên cùng một số ban ngành của tỉnh, đã tiến hành họp kiểm tra BCĐTHA huyện Cẩm Mỹ và Long Khánh.
          1. Đoàn tiến hành họp kiểm tra BCĐTHA huyện Cẩm Mỹ.
         Buổi sáng ngày 10/9/2015 thực hiện theo kế hoạch, đoàn đã có buổi làm việc với BCĐTHA huyện Cẩm Mỹ với sự tham gia của: Đ/c Nguyễn Thị Hoàng – Chủ tịch Ủy ban nhân dân  huyện – Trưởng Ban chỉ đạo thi hành án; Đ/c Nguyễn Xuân Phúc – Chi cục trưởng – Thường trực BCĐTHA cùng đại diện các ban ngành huyện; Ủy ban Mặt trận tổ quốc (UBMTTQ) huyện; Đại diện Ủy ban nhân dân (UBND), UBMTTQ cấp xã.
        Qua báo cáo của BCĐTHA huyện về kết quả hoạt động của BCĐTHA năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. BCĐTHA huyện đã chỉ đạo phối hợp giữa các ngành trong công tác thi hành án dân sự, thể hiện qua quy chế phối hợp liên ngành của Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện – Chi cục Thi hành án dân sự  (THADS) - Công an huyện. Bên cạnh đó, Chi cục THADS nhận 
được sự hỗ trợ của UBMTTQ, UBND cấp xã trong công tác công khai án, vận động, tuyên truyền và công tác giám sát hoạt động thi hành án. Tuy nhiên, trong công tác tham mưu, chỉ đạo thi hành án vẫn còn nhiều khó khăn trong hoạt động thi hành án như: Địa bàn huyện lớn, diện tích đất đảm bảo thi hành án đa số là đất nông nghiệp không phân định rõ ranh, mốc đất trên thực tế khiến khó xác định được tài sản để kê biên; Người dân thường thế chấp, bảo lãnh cho người thứ 3 ở nơi khác, chiếm tỷ lệ về tiền phải thi hành cao, khi bị kê biên đảm bảo thi hành án thường chống đối, không tự nguyện thi hành, tài sản nhỏ nhưng đảm bảo cho khoản vay lớn điển hình như vụ 4 sào đảm bảo thi hành án khoản tiền 23 tỷ đồng; Chấp hành viên đã tiến hành kê biên nhiều nhưng đa số là đất nông nghiệp khó bán. Từ những nguyên nhân đó ảnh hưởng đến tỷ lệ của Chi cục đạt được chưa cao: đạt tỷ lệ 70% về việc, 23% về tiền còn thiếu 18% về việc và 54% về tiền so với tỷ lệ Quốc hội giao. BCĐTHA huyện đã chỉ đạo các ban ngành hỗ trợ hoạt động thừa phát lại trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ. Tuy nhiên, khi các thư ký thừa phát lại tới liên hệ công tác, hỗ trợ thường không mang giấy giới thiệu mà chỉ tự giới thiệu, dẫn đến việc phối hợp, hỗ trợ thừa phát lại còn gặp nhiều khó khăn, chưa mạnh dạn từ địa phương.
           2. Đoàn tiến hành họp BCĐTHA huyện Long Khánh
           Theo kế hoạch kiểm tra hoạt động BCĐTHA buổi chiều ngày 10/9/2015, đoàn đã có làm việc với BCĐTHA huyện Long Khánh với sự tham gia của: Đ/c Trần Đình Thành – Chủ tịch UBND huyện – Trưởng BCĐTHA huyện; Đ/c Hoàng Minh Châu - PT. Chi cục - Thường trực BCĐ THA huyện cùng các ban ngành huyện, VKSND huyện, UBMTTQ huyện, cấp xã và đại diện UBND cấp xã.
        Thông qua báo cáo của BCĐTHA huyện và các ý kiến góp ý đối với báo cáo của BCĐTHA huyện về kết quả hoạt động của BCĐTHA cho thấy sự tăng cường chỉ đạo kịp thời các chỉ thị của BCĐTHA tỉnh, UBND tỉnh. BCĐTHA huyện đã chỉ đạo đẩy cao hoạt động phối hợp liên ngành trong hoạt động thi hành án, đặc biệt trong công tác kiểm sát thi hành án của Viện kiểm sát nhân dân huyện và công tác giám sát, tuyên truyền, vận động, 
phổ biến pháp luật của UBMTTQ huyện và cấp xã. Tăng cường chỉ đạo Chi cục THADS tiến hành lập và công bố danh sách án đến UBMTTQ huyện, cấp xã, UBND cấp xã để tiến hành vận động thuyết phục tự nguyện thi hành án. Từ đó giúp Chi cục THADS đạt được tỷ lệ 68% về việc, 59% về tiền còn thiếu 20% về việc và 18% về tiền so với chỉ tiêu Quốc hội đã giao. Một số nguyên nhân dẫn  đến tỷ lệ của Chi cục chưa cao như: Tài sản ngoài thế chấp đảm bảo cho ngân hàng, người dân còn thế chấp vay giấy tay ngoài đến khi không còn khả năng để thanh toán thì phải thi hành để đảm bảo cho khoản vay của ngân hàng còn khoản vay ngoài vẫn còn tồn lại khó xử lý; Tài sản kê biên bán đấu giá nhiều lần không thành, không có người mua do tâm lý còn dè chừng vì mua được thì có giao được không? Nên nhiều cá nhân, tổ chức còn chưa mạnh dạn mua tài sản thi hành án, dẫn đến án còn tồn nhiều về tiền và việc để tỷ lệ thi hành án đạt được còn chưa cao. Bên cạnh đó, theo ý kiến của VKSND huyện hoạt động của BCĐTHA huyện chưa thực sự thường xuyên, chưa có cơ chế báo cáo thường xuyên đối với vụ việc khó khăn phức tạp, chưa chủ động tổ chức họp ban chỉ đạo thi hành án.
       Kế luận hội nghị, Đ/c Phan Văn Châu biểu dương kết đạt được và đề nghị BCĐTHA huyện cần tiếp tục phát huy những mặt tích cực đã đạt được trong quá trình tham mưu, chỉ đạo thi hành án trong thời gian qua. Đ/c Phan Văn Châu ghi nhận khó khăn của BCDTHA huyện và Chi cục THADS để báo cáo BCĐTHA tỉnh để có những chỉ đạo, giải quyết những hạn chế trong hoạt động thi hành án, để từ đó, hoạt động thi hành án đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới và phối hợp, hỗ trợ thí điểm thừa phát lại đạt kết quả tốt hơn. Đồng thời, Đ/c Châu đã quán triệt nhiệm vụ sắp tới của BCĐTHA: Tiếp tục triển khai, thực hiện Chỉ thị 29/CT-TU ngày 04/2/2015 của Tỉnh ủy Đồng Nai về việc tăng cường sự lãnh đạo của cấp Ủy đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh; Tiếp tục tăng cường xác minh, rà soát phân loại án, tổ chức thực hiện tốt công tác thi hành án đặt biệt những án liên quan đến tín dụng ngân hàng; Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh hơn nữa sự phối hợp giữa các ban ngành trong công tác tuyên truyền, vận đồng thi hành án; Đồng thời, Chỉ đạo Chi cục tiến hành công khai danh sách án và phối hợp vận động, hỗ trợ của các ban ngành địa phương./.

Các tin đã đưa ngày: