Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Xín Mần tổ chức tiêu hủy tang vật là 377kg thuốc bảo vệ thực vật (26/04/2021)

Ngày 23/4/2021, Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Xín Mần phối hợp cùng đại diện các cơ quan chuyên môn của huyện và Công ty TNHH sản xuất dịch vụ thương mại Môi trường xanh tỉnh Hải Dương tiến hành tiêu hủy 377 kg thuốc bảo vệ thực vật có chứa hoạt chất nguy hại theo quy định của pháp luật.

Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoàng Su Phì tham gia Hội thi tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019. (08/05/2019)

Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoàng Su Phì
tham gia Hội thi tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.
 

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang tiến hành tiêu hủy vật chứng và bàn giao tài sản sung quỹ nhà nước (13/08/2015)

 Ngày 12/8/2015 căn cứ các bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật, Chi cục thi hành án dân sự huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang đã tổ chức tiêu huỷ vật chứng và bàn giao một số tài sản sung quỹ nhà nước theo quy định của pháp luật.
Các tin đã đưa ngày: