Sign In

Ban thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính (15/08/2018)

        Ngày 10/8/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang đã ban hành Chỉ thị số 30-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính.
Các tin đã đưa ngày: