Sign In

Viện kiểm sát nhân dân huyện kiểm sát trực tiếp công tác THADS tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Mê

21/04/2022

Viện kiểm sát nhân dân huyện kiểm sát trực tiếp công tác THADS tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Mê
        Vừa qua, Tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Mê, Viện kiểm sát nhân dân huyện đã tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật về thi hành án dân sự năm 2022 theo Quyết định số 85/QĐ-VKS-BM và Kế hoạch số 86/KH-VKS-BM ngày 29/3/2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang. Đoàn công tác do đồng chí Bàn Thị Xuân - Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn.
        Trên cơ sở Quyết định và Kế hoạch trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự, đồng chí Lương Ngọc Tú - Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Mê đã báo cáo tình hình công tác thi hành án dân sự từ 01/4/2021 đến  28/3/2022 và các nội dung kiểm sát theo yêu cầu.
         Trong thời gian làm việc tại Chi cục, Đoàn  kiểm sát đã trực tiếp kiểm tra hồ sơ, sổ sách, các nội dung liên quan công tác thi hành án dân sự như: Việc tiếp nhận Bản án, Quyết định của Toà án, tiếp nhận uỷ thác thi hành án, đơn yêu cầu thi hành án, việc ra Quyết định thi hành án, phân công Chấp hành viên tổ chức thi hành, công tác xác minh, phân loại án, hoạt động thu, chi tiền thi hành án, hệ thống sổ sách kế toán, việc chi trả tiền thi hành án cho công dân, nộp ngân sách Nhà nước...
      Kết thúc cuộc kiểm sát trực tiếp, Viện kiểm sát nhân dân huyện đã ban hành kết luận kiểm sát theo quy định.

                                                                                                                                                   Đoàn Ngát
                                                                                                                                  Chi cục THADS huyện Bắc Mê

Các tin đã đưa ngày: