Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Giang triển khai thực hiện cơ chế một cửa và hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự

08/06/2017

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Giang triển khai thực hiện cơ chế một cửa và hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự
Thực hiện Quyết định số 536/QĐ-TCTHADS ngày 11/5/2017 của Tổng cục thi hành án dân sự về việc triển khai hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự; Quyết định số 537/QĐ-TCTHADS ngày 11/5/2017 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc ban hành Quy trình và triển khai thực hiện cơ chế một cửa tại các cơ quan Thi hành án dân sự. 
Kể từ 01/6/2017, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Giang triển khai thực hiện cơ chế một cửa và hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự, cụ thể như sau:
1. Cơ quan thực hiện:
- Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
- Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố.
2. Thủ tục hành chính được áp dụng:
2.1. Hỗ trợ trực tuyến (áp dụng với 03 thủ tục hành chính):
- Yêu cầu thi hành án dân sự;
- Xác nhận kết quả thi hành án dân sự;
- Khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự;
* Địa chỉ hộp thư điện tử hỗ trợ trực tuyến: Sau khi được Bộ Tư pháp cấp, Cục Thi hành án dân sự sẽ đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Giang.
Hiện tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có nhu cầu hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự thì gửi đến địa chỉ email: hagiang@moj.gov.vn
2.2. Cơ chế một cửa (áp dụng đối với 05 thủ tục hành chính):
- Quyết định thi hành án theo yêu cầu;
- Xác nhận kết quả thi hành án dân sự;
- Yêu cầu thay đổi Chấp hành viên;
- Đề nghị miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án;
- Đề nghị miễn, giảm phí thi hành án;
Các tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự thực hiện các thủ tục hành chính trên, đến làm việc liên hệ trực tiếp với công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa của Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện để được hướng dẫn, giải quyết.
 
Trình tự thủ tục hành chính thực hiện giải quyết theo cơ chế một cửa và hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự; danh sách công chức đầu mối thực hiện cơ chế một cửa và địa chỉ hộp thư điện tử của các cơ quan Thi hành án dân sự phục vụ hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự được đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Giang (địa chỉ truy cập: http://thads.moj.gov.vn/hagiang).
 


Theo Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: