Sign In

Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoàng Su Phì tham gia Hội thi tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.

08/05/2019

Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoàng Su Phì tham gia Hội thi tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.
Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoàng Su Phì
tham gia Hội thi tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.
 

Thực hiện Kế hoạch số 224-KH/HU, ngày 26/3/2019 của Huyện ủy Hoàng Su Phì về việc tổ chức Hội thi tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019. Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện đã nhiệt tình hưởng ứng và cử cán bộ, đảng viên tham gia Hội thi. Trong hai ngày 6-7/5/2019, Hội thi đã diễn ra sôi nổi, thiết thực, ý nghĩa, giúp mỗi cán bộ, đảng viên thấm nhuần sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, để giáo dục, rèn luyện, hoàn thiện bản thân, nâng cao bản lĩnh chính trị, sức chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững QP – AN trên địa bàn. Kết thuc Hội thi, Liên chi bộ khối Nội chính: Phòng Tư pháp, Chi cục Thi hành án dân sự, Thanh tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân đã được Ban tổ chức Hội thi trao giải nhì.

                                                                                    Nguyễn Thị Bích Hà - Chi cục THADS huyện Hoàng Su phì

Các tin đã đưa ngày: