Sign In

Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam sơ kết quý I năm 2017

03/03/2017

Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam sơ kết quý I năm 2017
     Sáng ngày 28 tháng 02 năm 2017, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh tiến hành sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II. Đồng chí Bùi Quang Cẩm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh chủ trì hội nghị.
 
    Tham dự Hội nghị có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo tỉnh, đại diện lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Lãnh đạo cục Thi hành án, Trưởng phòng chuyên môn, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lý Nhân và thành phố Phủ Lý.

     Trong quý I, Ban chỉ đạo Thi hành dân sự tỉnh đã phát huy vai trò trong hoạt động chỉ đạo, chủ động, tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong thi hành án dân sự. Các thành viên Ban chỉ đạo thi hành án dân sự thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy chế hoạt động, đổi mới theo hướng sâu sát, cụ thể, kịp thời. Kết quả đã giải quyêt nhiều vụ việc khó khăn, phức tạp, tỷ lệ đạt 58% về việc; 11% về tiền (so với cùng kỳ năm 2016 cao hơn 0,3%  về việc; 0,8% về tiền).
 

    Tại Hội nghị, Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh thông qua Quyết định số 1988/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh theo quy định tại Thông tư 05/2016/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 19/5/2016 và Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo, Dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác thi hành án dân sự.
    Các đồng chí tham dự Hội nghị trao đổi, đóng góp ý kiến và bàn biện pháp thi hành 02 việc khó khăn, vướng mắc (của Chi cục THADS TP Phủ Lý và Chi cục THADS huyện Lý Nhân), đưa ra một số nhiệm vụ, phướng hướng quý II và những quý tiếp theo đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.
 

    Kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Quang Cẩm yêu cầu cơ quan THADS trong tỉnh cần chủ động hơn nữa trong công tác phối hợp; đối với các cấp, ngành ở địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để cơ quan THADS triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao, giải quyết dứt điểm những vụ án tồn đọng, kéo dài... , yêu cầu cơ quan THADS hai cấp tiến hành rà soát lại tất cả các vụ án và có phương án triển khai cụ thể; đối với những vụ việc có tính chất phức tạp... báo cáo cơ quan cấp trên xin ý kiến chỉ đạo.
 

        Đối với  hai việc xin ý kiến yêu cầu Cục THADS tỉnh phối hợp với UBND huyện Lý Nhân; UBND thành phố Phủ Lý chỉ đạo Ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện họp bàn biện pháp giải quyết, đảm bảo xong trong quý II năm 2017, nếu có vướng mắc, khó khăn báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên./.
Nguyễn Xuân Thắng – CVP Cục THADS tỉnh Hà Nam

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: