Sign In

Hoạt động của Cục

Cục THADS tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị triển khai công tác THADS, theo dõi THAHC năm 2023.

29/12/2022

     Sáng ngày 27/12/2022, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ THADS, theo dõi THAHC năm 2023. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Chi cục, Lãnh...