Sign In

Hoạt động của Cục

CÔNG ĐOÀN CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH HÀ NAM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2023-2028

26/05/2023

       Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII, Kế hoạch số 08/KH-CĐVC ngày 06/9/2022 của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh về tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở và Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ III nhiệm...

Nghiên cứu trao đổi

Các giải pháp cơ bản cần áp dụng ngay để giảm án tồn đọng hiệu quả trong thời gian tới

04/06/2015

Mục tiêu cơ bản, tổng quát của công tác thi hành án dân sự là đảm bảo cho các bản án, quyết định của toà án đã có hiệu lực pháp luật phải được thi hành nghiêm chỉnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công...