Sign In

Hoạt động của Cục

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN THANH LIÊM TỔ CHỨC CƯỠNG CHẾ GIAO TÀI SẢN KÊ BIÊN.

29/08/2022

     Sáng 25/8/2022 Chi cục THADS huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam tổ chức cưỡng chế giao tài sản đã kê biên giữa bên phải thi hành án là Công ty TNHH đầu tư thương mại xây dựng Phương Thảo (địa chỉ: thôn Đoan Vỹ, Thanh Hải, Thanh Liêm,...

Nghiên cứu trao đổi

Các giải pháp cơ bản cần áp dụng ngay để giảm án tồn đọng hiệu quả trong thời gian tới

04/06/2015

Mục tiêu cơ bản, tổng quát của công tác thi hành án dân sự là đảm bảo cho các bản án, quyết định của toà án đã có hiệu lực pháp luật phải được thi hành nghiêm chỉnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công...