Sign In

KHỐI THI ĐUA NỘI CHÍNH TỈNH HÀ NAM: SƠ KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

14/07/2015

KHỐI THI ĐUA NỘI CHÍNH TỈNH HÀ NAM: SƠ KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015
    Sáng ngày 13/7/2015, tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam, Khối thi đua Nội chính tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Đồng chí Lê Thị Liên - Giám đốc Sở Tư pháp - Phó Khối Thi đua nội chính tỉnh chủ trì Hội nghị.
      Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo đại diện cho 08 đơn vị thuộc Khối Thi đua Nội chính tỉnh, đại diện Lãnh đạo Ban Thi đua khen thưởng tỉnh cùng các đồng chí cán bộ, chuyên viên được phân công theo dõi công tác thi đua khen thưởng của các đơn vị.

     Trong 6 tháng đầu năm, phong trào thi đua của Khối Thi đua Nội chính tỉnh được tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ với khẩu hiệu "Chủ động - Đồng thuận - Công tâm - Kỷ cương - Trách nhiệm - Hiệu quả" . Cấp ủy, Thủ trưởng các đơn vị trong Khối đã bám sát sự chỉ đạo của ngành dọc cấp trên và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, chủ động xây dựng chương trình công tác năm, đồng thời giao chỉ tiêu cho từng lực lượng, đơn vị cơ sở và cán bộ, công chức, chiến sỹ đăng ký phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua trong năm 2015.
 
 

       Các đơn vị trong Khối đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo về đảm bảo an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo vệ ANQG, giải quyết hiệu quả các vấn đề nổi lên về ANTT ở địa phương. Nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh, chủ động giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp phát sinh, không để "bị động, bất ngờ" hoặc hình thành "điểm nóng", phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự, dân sự, hành chính và thi hành án dân sự được triển khai đồng bộ có hiệu quả, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đã góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Công tác quản lý nhà nước về ANTT, xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật, bổ trợ tư pháp và trợ giúp pháp lý có nhiều chuyển biến tích cực phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân. Công tác Nội vụ và cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm, góp phần quan trọng trong việc tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình giải quyết công việc cho các tổ chức, cá nhân. Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và phòng chống tham nhũng. Chú trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống nhân các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm của Đảng, Nhà nước và của các ngành trong Khối.
 

 
         
       Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, đưa ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác chính trị, tổ chức các phong trào thi đua của Khối, đặc biệt là công tác phối hợp giữa các ngành trong Khối Nôi chính. Đồng chí Lê Thị Liên - Giám đốc Sở Tư pháp - Phó Khối Thi đua Nội chính đánh giá cao kết quả đạt được của các đơn vị trong khối 6 tháng đầu năm, ghi nhận và tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác của từng ngành, lĩnh vực, trong đó tiếp tục phát động và tổ chức thực hiện có hiệu quả các đợt thi đua trong 6 tháng cuối năm lập thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của ngành, của tỉnh và đất nước./.

Tác giả ảnh: Trần Toản
Theo Hồng Linh - Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam

Các tin đã đưa ngày: