Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam triển khai công tác Thi hành án dân sự, hành chính năm 2019

12/02/2019

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam triển khai công tác Thi hành án dân sự, hành chính năm 2019
     Sáng ngày 23/01/2019, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị triền khai công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Ngô Thị Hồng Nhung - Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh; đại diện các phòng chuyên môn thuộc Cục; Lãnh đạo cơ quan Công an, Tòa án nhân dân; Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Lục.
 
     Phát biểu tại hội nghị, Phó Cục trưởng đã ghi nhận và biểu dương kết quả năm 2018, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Lục đạt được, cụ thể như: Tổ chức thi hành xong các vụ việc khó khăn, phức tạp, có giá trị lớn; đạt và vượt 04/04 chỉ tiêu ngành giao:
+ Thi hành xong về việc đạt 85,1%; Về tiền đạt 75,7% trên tổng số có điều kiện thi hành (Vượt chỉ tiêu 11,6% về việc; 43,7% về tiền).
  + Giảm số việc tồn có điều kiện năm trước chuyển sang 07/36 việc (19,44%), chỉ tiêu giao: 4,5% (vượt 14,94%).
  + Giảm số tiền tồn năm trước chuyển sang: 136.741.000/603.826.000đ (22,6%), chỉ tiêu giao: 4% (vượt 18,6%).  
           Bên cạnh kết quả đạt được, Lãnh đạo Cục đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế và yêu cầu Chi cục THADS huyện Bình Lục khắc phục trong năm 2019 và những năm tiếp theo như: Số việc và số tiền chuyển kỳ sau tuy giảm nhưng vẫn còn nhiều; một số việc tồn đọng từ nhiều năm chưa được giải quyết dứt điểm; việc phân loại án ở một số vụ việc còn chưa chính xác....
          Năm 2019, Chi cục THADS huyện Bình Lục cần bám sát Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác THADS; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 10/01/2017 về tăng cường công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Chương trình hành động của Bộ Tư pháp; Quyết định giao chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019 của Cục Thi hành án dân sự và các văn bản của Huyện ủy, HĐND- UBND huyện Bình Lục về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, để tổ chức triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác thi hành án dân sự, hành chính trong năm 2019. Trong đó, tập trung chỉ đạo và tổ chức thi hành các vụ án trọng điểm, có giá trị lớn, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; ưu tiên các nguồn lực tập trung thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành…; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính;
           Đồng chí Ngô Đình Quyết - Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện phát biểu, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Cục THADS tỉnh. Trong năm 2019 và các năm tiếp theo, Chi cục THADS huyện tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, khắc phục các mặt còn tồn tại, hạn chế, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.


 
     Cụ thể: đưa 100% bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật ra thi hành, đảm bảo đúng pháp luật. Tăng cường chỉ đạo việc tập trung rà soát, phân loại, xác minh điều kiện thi hành án chính xác và tổ chức thi hành các vụ việc có giá trị lớn, khó khăn, phức tạp; tập trung xử lý tài sản đảm bảo trong các vụ việc tín dụng, ngân hàng; Tăng cường tổ chức đối thoại, tiếp công dân, giải quyết dứt điểm tại cơ sở, không để khiếu nại, tố cáo vượt cấp; Tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ công chức có năng lực, trình độ, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, bản lĩnh nghề nghiệp.
    
     Tiếp tục phát động và triển khai các đợt thi đua tổ chức thi hành án cao điểm, đảm bảo kết thúc năm đạt và vượt chỉ tiêu giao, góp phần quan trọng vào thành tích chung của ngành THADS tỉnh Hà Nam và của huyện Bình Lục./.
                                                                 
                                                                     Nguyễn Lập Thuấn-THADS huyện Bình Lục

Các tin đã đưa ngày: