Sign In

CÓ BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH ĐÌNH CHỈ THI HÀNH ÁN ĐƯỢC KHÔNG?

17/03/2021

Hiện nay, việc thi hành án dân sự về giao con trong các vụ án ly hôn là một trong những loại việc gặp nhiều khó khăn, bởi liên quan đến các quyền con người, quyền công dân và quyền trẻ em. Trên thực tế, việc giao con đặc biệt là người chưa thành niên rất phức tạp, vướng mắc việc đôn đốc, giải quyết, có trường hợp chưa quy định đến các tình huống xảy ra trên thực tiễn, trong phạm vi bài viết này xin được nêu một vụ việc cụ thể:
 
     Chi cục THADS huyện T, tỉnh H đang tổ chức thi hành Quyết định thi hành án giao con do Chi cục THADS thành phố X, tỉnh Đ đã ủy thác (căn cứ Bản án số 17/2015/HNGĐ-ST ngày 16/3/2015 của Tòa án nhân dân thành phố X, tỉnh Đ), giữa: người phải thi hành án: anh Nguyễn Văn Q (trú tại: huyện T, tỉnh H); người được thi hành: chị Đào Thị Thùy D (địa chỉ: Phường H, thành phố X, tỉnh Đ).
     Nội dung thi hành: anh Nguyễn Văn Q phải giao cháu Nguyễn H.C (sinh ngày 19/12/2014) cho chị Đào Thị Thùy D trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục.
Quá trình giải quyết thi hành án: Hiện nay, anh Nguyễn Văn Q đang làm công nhân tại tỉnh khác, thỉnh thoảng mới về, do đó cháu Nguyễn H.C đang được ông bà nội cháu trú tại huyện T, tỉnh H trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc từ lúc cháu khoảng 9 tháng tuổi cho đến nay. Từ ngày đề nghị nhận nuôi con chị Đào Thị Thùy D về huyện T, tỉnh H vài lần và có lần về không gặp được cháu, có lần gặp được cháu thì cháu lại không theo mẹ.
Để thi hành dứt điểm bản án đã có hiệu lực Chi cục THADS huyện T, tỉnh H nhiều lần thuyết phục, động viên anh Nguyễn Văn Q và gia đình tự nguyện thực hiện việc giao con cho chị D nhưng anh Q và gia đình không thực hiện và đưa ra nhiều lý do (như: cháu H.C không theo mẹ vì gia đình anh Q nuôi cháu từ khi 9 tháng tuổi đến nay).
     Trước tình hình đó, Chi cục THADS huyện T, tỉnh H đang xây dựng kế hoạch cưỡng chế thì ngày 25/02/2021 Chi cục THADS huyện T, tỉnh H lại nhận được Bản án số 05/2020/HNGĐ-ST ngày 07/8/2020 của TAND huyện Y, tỉnh Đ v/v tranh chấp về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn đã có hiệu lực pháp luật do Chi cục THADS thành phố X, tỉnh Đ chuyển, Nguyên đơn: anh Nguyễn Văn Q (nơi ĐKTT và nơi cư trú: huyện T tỉnh H); Bị đơn: chị Đào Thị Thùy D (nơi ĐKTT: phường H, thành phố X, tỉnh Đ; nơi cư trú và làm việc: Trường THCS xã T, huyện Y, tỉnh Đ). Theo đó thì Tòa án quyết định chấp nhận yêu cầu khởi kiện của anh Nguyễn Văn Q về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con chung sau khi ly hôn, nội dung: “Thay đổi người trực tiếp nuôi dưỡng cháu Nguyễn H.C (sinh ngày 19/12/2014) từ chị Đào Thị Thùy D cho anh Nguyễn Văn Q là người trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng”.
     Chi cục Thi hành án đã nhiều lần liên hệ với chị  Đào Thị Thùy D và có văn bản gửi cơ quan quản lý trực tiếp của chị xong chị Đào Thị Thùy D không hợp tác với Chi cục Thi hành án huyện T, tỉnh H trong việc có ý kiến đề nghị đình chỉ đối với quyền được nuôi con.
     Như vậy, cả 2 Tòa án thuộc tỉnh Đ (Tòa án thành phố X và Tòa án huyện Y) cùng quyết định phần giao con, theo bản án của Tòa án huyện Y, tỉnh Đ là Tòa án xét xử sau thì anh Nguyễn Văn Q mới là người được giao trực tiếp chăm sóc, giáo dục cháu Nguyễn H.C, việc Chi cục Thi hành án dân sự huyện T, tỉnh H trước đây đã ban hành quyết định và đôn đốc buộc anh  Nguyễn Văn Q phải giao cháu Nguyễn H.C cho chị Đào Thị Thùy D trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng nay đã được thay đổi và không còn căn cứ để đôn đốc thi hành nữa.
     Về vấn đề này, Chi cục THADS huyện T, tỉnh H đã đối chiếu với các văn bản pháp luật thấy rằng: chưa có điều luật nào, quy định nào, có được coi đương nhiên là xong hay là ra quyết định đình chỉ? Chính vì vậy, xung quanh nội dung này có 3 luồng ý kiến tranh luận để giải quyết vụ việc như sau:
     Thứ nhất: Bởi bản án của Tòa án nhân dân huyện Y, tỉnh Đ đã quyết định: “Thay đổi người trực tiếp nuôi dưỡng cháu Nguyễn H.C (sinh ngày 19/12/2014) từ chị Đào Thị Thùy D cho anh Nguyễn Văn Q là người trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng” nên Chi cục Thi hành án dân sự huyện T, tỉnh H không cần phải đôn đốc giao cháu Nguyễn HC cho mẹ cháu là chị Đào Thị Thùy D nữa, việc thi hành án giao con coi như chấm dứt, hồ sơ thi hành án về giao con đương nhiên kết thúc.
     Thứ hai: Chi cục Thi hành án dân sự huyện T, tỉnh H phải ban hành Quyết định đình chỉ thi hành nội dung buộc anh Nguyễn Văn Q phải giao cháu Nguyễn H.C cho chị Đào Thị Thùy D chăm sóc, nuôi dưỡng. Vì Bản án của Tòa án huyện Y, tỉnh Đ đã quyết định giao cháu Nguyễn H.C từ chị Đào Thị Thùy D cho anh Nguyễn Văn Q trực tiếp chăm sóc nuôi dưỡng đã làm thay đổi ngược hoàn toàn nội dung giao con mà bản án của Tòa án thành phố X, tỉnh Đ trước đó đã ban hành.
     Thứ ba: Chi cục Thi hành án dân sự huyện T, tỉnh H căn cứ Bản án số 05/2020/HNGĐ-ST ngày 07/8/2020 của TAND huyện Y, tỉnh Đ ra Quyết định thu hồi Quyết định thi hành án trên bởi nội dung giao con cho chị Đào Thị Thùy D đã bị thay đổi sang cho anh Nguyễn Văn Q, ở đây căn cứ về ra quyết định không còn nên sẽ cho thu hồi.
     Quan điểm của người viết bài này cho rằng: do bản án của Tòa án huyện Y, tỉnh Đ có nội dung thay đổi người trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng cháu Nguyễn H.C từ chị Đào Thị Thùy D sang cho anh Nguyễn Văn Q, có thể hiểu là nội dung của bản án sau đã phủ quyết đối với nội dung của bản án trước, tuy bản án của Tòa án thành phố X không bị hủy nhưng nội dung giao con cho chị Đào Thị Thùy D thì không còn hiệu lực nữa do phán quyết của Tòa án huyện Y. Trước đây việc giao con từ người bố thì nay lại là người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc con, nên trường hợp này Chi cục Thi hành án dân sự huyện T, tỉnh H cần thiết áp dụng quy định tại điểm d điều 50 luật Thi hành án dân sự năm 2008 (được sửa đổi, bổ sung năm 2014) để ra Quyết định đình chỉ thi hành án đối với nội dung giao con cho chị Đào Thị Thùy D chăm sóc, nuôi dưỡng.
     Rất mong các đồng nghiệp, các đồng chí có ý kiến trao đổi để Chi cục THADS huyện T, tỉnh H có phương án giải quyết vụ việc đúng quy định./.
 
                                                           Nguyễn Trung Chính
                                           Chi cục THADS huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

Các tin đã đưa ngày: