Sign In

Cục THADSHà Nội Điện thoại Thư điện tử
Chi cục THADS huyện Ba Vì 0433.864150 htycthabavi.hni@moj.gov.vn
Chi cục THADS huyện Chương Mỹ 0915480709 htycthachuongmy.hni@moj.gov.vn
Chi cục THADS huyện Đan Phượng 0433886420 htycthadanphuong.hni@moj.gov.vn
Chi cục THADS huyện Đông Anh 046.295.6545 htycthadonganh.hni@moj.gov.vn
Chi cục THADS huyện Gia Lâm 043.8276.400 htycthagialam.hni@moj.gov.vn
Chi cục THADS huyện Hoài Đức 0433861347 htycthahoaiduc.hni@moj.gov.vn
Chi cục THADS huyện Mê Linh 0973.348.789 htycthamelinh.hni@moj.gov.vn
Chi cục THADS huyện Mỹ Đức 0433609037 htycthamyduc.hni@moj.gov.vn
Chi cục THADS huyện Phú Xuyên 0433791817 htycthaphuxuyen.hni@moj.gov.vn
Chi cục THADS huyện Phúc Thọ 0433.642.213 htycthaphuctho.hni@moj.gov.vn
Chi cục THADS huyện Quốc Oai 0433.844.793 htycthaquocoai.hni@moj.gov.vn
Chi cục THADS huyện Sóc Sơn 0438843331 htycthasocson.hni@moj.gov.vn
Chi cục THADS huyện Thạch Thất 04.33842351 htycthathachthat.hni@moj.gov.vn
Chi cục THADS huyện Thanh Oai 0433.873167 htycthathanhoai.hni@moj.gov.vn
Chi cục THADS huyện Thanh Trì 0438.613.704 htycthathanhtri.hni@moj.gov.vn
Chi cục THADS huyện Thường Tín 0433853041 htycthathuongtin.hni@moj.gov.vn
Chi cục THADS huyện Ứng Hòa 0433.604.640 htycthaunghoa.hni@moj.gov.vn
Chi cục THADS quận Ba Đình 04.38232024 htycthabadinh.hni@moj.gov.vn
Chi cục THADS quận Bắc Từ Liêm 04.32242171 htycthabactuliem.hni@moj.gov.vn
Chi cục THADS quận Cầu Giấy 04.35567461 htycthacaugiay.hni@moj.gov.vn
Chi cục THADS quận Đống Đa 04.3516.2083 htycthadongda.hni@moj.gov.vn
Chi cục THADS quận Hà Đông 0433.825.612 htycthahadong.hni@moj.gov.vn
Chi cục THADS quận Hai Bà Trưng 04.39744828 htycthahaibatrung.hni@moj.gov.vn
Chi cục THADS quận Hoàn Kiếm 0439.361.621 htycthahoankiem.hni@moj.gov.vn
Chi cục THADS quận Hoàng Mai 04.36332640 htycthahoangmai.hni@moj.gov.vn
Chi cục THADS quận Long Biên 0988208086 htycthalongbien.hni@moj.gov.vn
Chi cục THADS quận Nam Từ Liêm 043.7649080 htycthanamtuliem.hni@moj.gov.vn
Chi cục THADS quận Tây Hồ 0437582429 htycthatayho.hni@moj.gov.vn
Chi cục THADS quận Thanh Xuân 04.35571068 htycthathanhxuan.hni@moj.gov.vn
Chi cục THADS thị xã Sơn Tây 0433.832.706 htycthasontay.hni@moj.gov.vn
Cục THADS thành phố Hà Nội 0433.560.224 htyctha.hni@moj.gov.vn