Sign In

Hoạt động của các Chi cục

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ QUẬN HÀ ĐÔNG CƯỠNG CHẾ BÀN GIAO TÀI SẢN THI HÀNH ÁN TẠI PHƯỜNG PHÚ LA, HÀ ĐÔNG

18/04/2022

Sáng ngày 8/4/2022, Chi cục Thi hành án dân sự quận Hà Đông phối hợp với cơ quan chức năng liên quan tổ chức cưỡng chế giao tài sản thi hành án tại số 19, lô 7, liền kề 11, khu Văn Phú, tổ 2, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội.

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

ĐẠI HỘI HỘI CỰU CHIẾN BINH CƠ QUAN CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2022 – 2027

05/05/2022

Ngày 04/5, tại trụ sở Cục Thi hành án dân sự (THADS) thành phố Hà Nội, Hội Cựu chiến binh long trọng tổ chức Đại hội Cựu chiến binh cơ quan nhiệm kỳ 2022 - 2027 với sự tham dự của 28 đại biểu.

Nghiên cứu trao đổi

Một số vướng mắc khi ra quyết định thi hành án

28/09/2021

Quyết định thi hành án có vai trò đặc biệt quan trọng, khởi động toàn bộ quá trình thi hành án. Việc ra quyết định thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 23, Điều 36 Luật Thi hành án dân sự sửa đổi bổ sung năm 2014(Luật THADS), Điều 6, Điều...

Thông tin khác

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện giám sát công tác Thi hành án dân sự năm 2021

06/12/2021

Thực hiện chương trình công tác năm 2021 và chuẩn bị nội dung báo cáo trình tại Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân thành phố khóa XVI nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 01/12/2021 Ban Pháp chế HĐND thành phố đã có buổi làm việc với Cục THADS thành phố Hà Nội về kết...