Sign In

Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021

Hoạt động của Cục

Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội tổ chức tiêu hủy, sung công tang vật, tài sản định kỳ tháng 1 năm 2021

26/01/2021

Thực hiện quy định của pháp luật, hàng tháng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội phối hợp cùng các Ban, Ngành của trung ương, thành phố kiểm tra, rà soát và tổ chức xử lý các tang vật, tài sản tuyên tiêu hủy, sung công theo các Quyết định, Bản án...

Hoạt động của các Chi cục

Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự quận Ba Đình tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới.

27/01/2021

Ngày 25/01/2021, Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự quận Ba Đình tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới đối với quần chúng Bùi Thị Đàm – Kế toán Chi cục THADS quận Ba Đình. Tham dự buổi Lễ có Chi uỷ Chi bộ Thi hành án dân sự huyện; các quần chúng ưu tú...

Bàn về vấn đề “Người chứng kiến”, “Người làm chứng” trong thi hành án dân sự

15/12/2020

“Người chứng kiến”, “Người làm chứng” là chủ thể quan trọng được nhắc đến trong các quy phạm pháp luật về thi hành án dân sự, nhiều trường hợp là thành phần không thể thiếu giúp cho quá trình giải quyết việc thi hành án dân sự của Chấp hành viên được...