Sign In

Đồng chí Tổng Cục trưởng Nguyễn Quang Thái làm việc với Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội

Hoạt động của Cục

Đồng chí Tổng Cục trưởng Nguyễn Quang Thái làm việc với Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội

02/07/2020

Sáng ngày 02/7/2020, đồng chí Nguyễn Quang Thái - Tổng Cục trưởng, Tổng cục Thi hành án dân sự cùng Lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng Cục THADS đã có buổi làm việc với Cục THADS thành phố Hà Nội về kết quả thi hành án 09 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 03...

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Chi bộ Văn phòng tổ chức sinh hoạt ngoại khóa học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

26/06/2020

Căn cứ Kế hoạch số 02-KH/CB ngày 20/5/2020 của Chi bộ Văn phòng về Kế hoạch sinh hoạt ngoại khóa học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngày 25/6/2020, Chi bộ Văn phòng tổ chức sinh hoạt ngoại khóa học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ...

Xử lý tài sản tươi sống, mau hỏng trong thi hành án dân sự

30/12/2019

Luật thi hành án dân sự sửa đổi bổ sung năm 2014 (Luật THADS) và các văn bản hướng dẫn thi hành còn thiếu các quy định hướng dẫn cụ thể về vấn đề bảo quản, xử lý tài sản là vật nuôi, tài sản tươi sống, mau hỏng… dẫn đến việc xử lý loại tài sản này trong...

Nữ thủ lĩnh “thép” ngành thi hành án dân sự

30/06/2020

Những ai mới tiếp xúc với đồng chí Nguyễn Thị Hạnh đều bị thu hút bởi sự cởi mở và duyên dáng. Nếu không biết trước, ít ai ngờ người phụ nữ ấy lại là thủ lĩnh của một cơ quan thi hành án dân sự, từng bước đưa Chi cục xếp hạng cuối cùng trở thành một trong...