Sign In

Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội phát động ủng hộ đồng bào miền các tỉnh Miền Trung

Hoạt động của Cục

Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội phát động ủng hộ đồng bào miền các tỉnh Miền Trung

02/11/2020

Hưởng ứng cuộc vận động chung của toàn xã hội, sáng ngày 26/10/2020, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội tổ chức phát động toàn thể công chức, người lao động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do bão, lũ gây ra. Tham dự buổi...

Nghĩa vụ dấn sự liên đới và một số bất cập từ thực tiễn thi hành

11/11/2020

Theo Điều 288 Bộ Luật Dân sự năm 2015 (BLDS năm 2015), nghĩa vụ liên đới là nghĩa vụ do nhiều người cùng phải thực hiện và bên có quyền có thể yêu cầu bất cứ ai trong số những người có nghĩa vụ phải thực hiện toàn bộ nghĩa vụ. Trường hợp một người đã...