Sign In

Xử lý tài sản tươi sống, mau hỏng trong thi hành án dân sự (30/12/2019)

Luật thi hành án dân sự sửa đổi bổ sung năm 2014 (Luật THADS) và các văn bản hướng dẫn thi hành còn thiếu các quy định hướng dẫn cụ thể về vấn đề bảo quản, xử lý tài sản là vật nuôi, tài sản tươi sống, mau hỏng… dẫn đến việc xử lý loại tài sản này trong thực tiễn còn gặp nhiều khó khăn.
 

Hoàn thiện quy định về trích lục hồ sơ thi hành án (02/12/2019)

Trong quá trình tổ chức thi hành án, hồ sơ thi hành án có một vai trò đặc biệt quan trọng, thể hiện toàn bộ quá trình tổ chức thi hành án của chấp hành viên đối với việc thi hành án, lưu giữ tất cả các tài liệu đã, đang thực hiện và được lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ[1]. Luật thi hành án dân sự sửa đổi bổ sung năm 2014( Luật THADS) Nghị định số 62/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS(Nghị định số 62/2015/NĐ-CP); Thông tư số 01/2016/TT-BTP hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong THADS (Thông tư số 01/2016/TT-BTP) đã có những quy định tương đối cụ thể về hồ sơ thi hành án, tuy nhiên trong thực tiễn, vẫn phát sinh một số vướng mắc, cần tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện.  
[1] Điều 8 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ THI HÀNH BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH VỀ THAM NHŨNG, KINH TẾ (02/10/2019)

1.Đặc điểm việc thi hành án TN-KT

Nhóm tội phạm về tham nhũng được quy định tại mục 1 Chương XXIII của BLHS năm 2015 gồm 7 điều, từ Điều 353 đến Điều 359. Đó là các tội: Tham ô tài sản; nhận hối lộ; lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; lạm quyền trong khi thi hành công vụ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi và giả mạo trong công tác. Ngoài ra, BLHS 2015 còn có những quy định liên quan đến một số chính sách xử lý đặc thù đối với tội phạm tham nhũng tại phần các quy định chung của Bộ luật.

 

ÁP DỤNG ĐIỀU 81 LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ ĐỐI VỚI QUỸ HỖ TRỢ THANH TOÁN DO TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN QUẢN LÝ (31/07/2019)

Khi tiến hành xác minh điều kiện thi hành án của người phải thi hành án, chấp hành viên phát hiện người thứ ba đang giữ tiền của người phải thi hành án thì phải áp dụng Điều 81 Luật Thi hành án dân sự để thu giữ tiền của người thứ ba để thi hành án. Tuy nhiên, không phải lúc nào chấp hành viên cũng có thể áp dụng điều luật này bởi các quan hệ pháp luật dân sự, kinh doanh thương mại còn chịu sự điều chỉnh của của các luật chuyên ngành khác.
 

Bàn về việc phân chia tài sản chung vợ chồng là cổ phần, phần vốn góp và doanh nghiệp tư nhân hoặc tài sản của doanh nghiệp tư nhân trong thi hành án dân sự. (11/03/2019)

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, sự lớn mạnh của các công ty, các doanh nghiệp thì đi kèm với nó là sự tác động đến các quan hệ kinh tế, quan hệ dân sự mà buộc pháp luật phải có sự điều chỉnh. Vấn đề về xử lý tài sản chung vợ chồng là cổ phần, phần vốn góp và tài sản của doanh nghiệp tư nhân trong thi hành án dân sự hiện nay còn nhiều bỡ ngỡ. Tác giả của bài viết mong muốn đưa ra một số quan điểm về vấn đề xử lý tài sản chung vợ chồng là cổ phần, phần vốn góp và tài sản của doanh nghiệp tư nhân trong quá trình tổ chức thi hành án trên cơ sở phân tích các quy định của pháp luật để người đọc có cái nhìn toàn diện hơn về việc phân chia tài sản chung vợ chồng trong thi hành án.
 

Xác minh điều kiện thi hành án – Một số bất cập từ thực tiễn (08/03/2019)

Trong quá trình tổ chức thi hành án, xác minh điều kiện thi hành án có vai trò đặc biệt quan trọng. Kết quả xác minh là cơ sở để Chấp hành viên định hướng giải quyết hồ sơ thi hành án, đồng thời là căn cứ làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt các quan hệ pháp lý khác trong quá trình tổ chức thi hành án.

Hoàn thiện quy định về kết thúc việc thi hành án (08/03/2019)

Mỗi một quyết định thi hành án là một việc thi hành án. Điều 52 Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi bổ sung năm 2014 (Luật Thi hành án dân sự) đã quy định rõ về các trường hợp kết thúc việc thi hành án. Theo đó, việc thi hành án đương nhiên kết thúc trong trường hợp sau: Có xác nhận của cơ quan Thi hành án dân sự về việc đương sự đã thực hiện xong quyền, nghĩa vụ của mình; Có quyết định đình chỉ thi hành án.

Khó khăn, vướng mắc điển hình trong việc thi hành một số bản án vụ án hình sự kinh tế, tham nhũng lớn và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác. (31/08/2018)

Kết quả công tác thi hành án dân sự 10 tháng đầu năm 2018 của các cơ quan thi hành án dân sự thành phố Hà Nội còn gặp nhiều khó khăn và có những tồn tại, hạn chế nhất định, chưa đáp ứng yêu cầu, kế hoạch công tác đề ra; đặc biệt là kết quả về tiền đạt tỷ lệ rất thấp (13,3%), chưa bằng 1/2 chỉ tiêu được giao (trên 32%).

Tìm hiểu một số quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 trong lĩnh vực thi hành án dân sự (25/06/2018)

Nhằm thể chế hóa các quy định mới của Hiến pháp năm 2013 trong việc bảo vệ quyền con người và những quyền cơ bản của công dân[1], đồng thời thống nhất với các Bộ luật, Luật mới được ban hành như Bộ luật dân sự năm 2015, Bộ luật hình sự năm 2015, Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, Luật tố tụng hành chính năm 2015…Ngày 20/6/2017, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 (Luật TNBTCNN năm 2017), thay thế cho Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2009 (Luật TNBTCNN năm 2009).  
[1] Khoản 5 Điều 31 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Người bị bắt, tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án trái pháp luật có quyền được bồi thường thiệt hại về vật chất, tinh thần và phục hồi danh dự…”.
 

Thi hành phán quyết của Trọng tài thương mại - một số bất cập và kiến nghị hoàn thiện (08/03/2018)

Với những ưu việt của thủ tục giải quyết tranh chấp thông qua Trọng tài Thương mại, ngày càng có nhiều chủ thể lựa chọn giải quyết tranh chấp thương mại bằng con đường Trọng tài. Theo số liệu của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam(VIAC)[1], từ năm 2010 đến năm 2016, chỉ tính riêng số lượng vụ việc tranh chấp tại VIAC là 734 việc, tăng 487 việc so với giai đoạn từ năm 2003 đến năm 2009[2],  số vụ việc năm sau tăng cao hơn năm trước. Theo đó ngày càng nhiều phán quyết Trọng tài được đưa ra thi hành.  

[1] Bản tin 01.2017 - VIAC cùng Doanh nghiệp ra biển lớn hội nhập, http://viac.vn/ban-tin-c164.html, ngày đăng 15/05/2017, ngày truy cập: 25/9/2017

[2] Số việc từ năm 2003 đến  năm 2009 là 247 việc, xem Bản tin 01.2017 - VIAC cùng Doanh nghiệp ra biển lớn hội nhập, http://viac.vn/ban-tin-c164.html
Các tin đã đưa ngày: