Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm 2020

12/12/2019

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm 2020
Sáng ngày 12/12/2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm 2020 Dự và chỉ đạo Hôi nghị có đồng chí Bùi Văn Khánh – Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh, Đồng chí Đinh Văn Dực Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh, Đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ, lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, đai diện Viên Kiểm sát tỉnh, đại diện Tòa Án nhân dân tỉnh, đại diện Sơ Tư pháp tinh, đại diên Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Hòa Bình, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Hòa Bình. Về phía Cục Thi hành án dân sự tỉnh có đồng chí Hồ Ngọc Dinh - Cục trưởng, các đồng chí lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng chuyên môn, cán bộ công chức Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Chi cục trưởng, Chi cục phó, Thẩm tra viên chính Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố. Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Hồ Ngọc Dinh - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh cảm ơn sự quan tâm của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng như cá nhân đồng Chủ tịch và các cơ quan hữu quan đối với công tác thi hành án dân sự. Thông báo về các nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của Hội nghị để các đại biểu tham dự tập trung thảo luận.
 
Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng- Phó cục trưởng thay mặt lãnh đạo Cục trình bày báo cáo tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.
     Tại Hội nghị các Đại biểu đã được nghe Cục Thi hành án dân sự trình bày báo cáo tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2019, Báo cáo tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2019, Triển khai kế hoạch trọng tâm công tác Thi hành án dân sự, theo dõi Thi hành án hành chính năm 2020. Theo đó, năm 2019, các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác đề ra, kết quả thi hành án về việc và về tiền vượt chỉ tiêu Quốc Hội giao cụ thể :
  - Về việc: Tổng số thụ lý là 5.063 việc, tăng 86 việc (1.73%) so với năm 2018. Kết quả xác minh, phân loại có: 4.367 việc có điều kiện thi hành (chiếm tỷ lệ 87, 24%), giảm 63 việc (1,46%) so với năm 2018 và 639 việc chưa có điều kiện thi hành (chiếm tỷ lệ 12,76%).
Trong số có điều kiện, đã thi hành xong 4.028việc, đạt tỷ lệ 92,24% (so với chỉ tiêu được Quốc hội và Tổng cục THADS giao, đạt và vượt 18.24%).
 Về tiền: Tổng số tiền thụ lý là 426 tỷ 024 triệu 683 nghìn đồng, tăng 176.389.527.000 đồng (70.66%) so với năm 2018. Kết quả xác minh, phân loại: 158.168.213.000đồng có điều kiện thi hành (chiếm tỷ lệ 54,25%), tăng 41.957.429.000 đồng (36.10%) so với năm 2018 và 133.409.419.000đồng chưa có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 45.75%).
 Trong số có điều kiện, đã thi hành xong 79.617.389.000đồng, đạt tỷ lệ 50,34% (so với chỉ tiêu Quốc hội, Tổng cục THADS  giao, đạt và vượt 15,34%).
 Về thi hành án đối với các khoản thu cho Ngân sách Nhà nước: Số việc phải thi hành loại này là 3.061 việc, tương ứng với số tiền là 16.663.049.000 đồng (chiếm 70% về việc và 4% về tiền so với tổng số việc và tiền phải thi hành). Kết quả: trong số việc loại này, đã thi hành được 2.464 việc thu được số tiền là  4.700.741.000 đồng, đạt tỷ lệ 94% về việc và 78,23% về tiền.
- Về kết quả xét miễn, giảm thi hành án, các cơ quan Thi hành án dân sự đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp rà soát, lập hồ sơ và đề nghị Tòa án nhân dân có thẩm quyền xét miễn, giảm đối với 41 việc, tương ứng với số tiền 231.283.000 đồng. Kết quả: đã thực hiện miễn, giảm được 39 việc với số tiền 204.595.000đồng. So với năm 2018, tăng 11 việc tương ứng với số tiền tăng là  97.379.000đồng)
Việc phối hợp với Trại giam,Trại tạm giam để thu, nộp, quản lý tiền, giấy tờ, trả tiền, giấy tờ cho đương sự là phạm nhân đang chấp hành hình phạt tù; xác nhận kết quả thi hành án về dân sự đối với phạm nhân đạt kết quả cao. Liên ngành cấp tỉnh, huyện đã tổ chức sơ kết công tác phối hợp trong công tác THADS.
- Công tác giải quyết các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng: Cục Thi hành án đã ban hành Kế hoạch và thành lập Tổ xử lý nợ xấu để chỉ đạo, xử lý các vụ viêc liên quan đến hoạt động tín dụng Ngân hàng. Thực hiện tốt Quy chế phối hợp liên ngành giữa Cục THADS và NHNN
- Về thi hành trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế: Số việc phải thi hành 03 việc, tương ứng với số tiền 274.485.200 đồng . Kết quả: Đã thi hành xong 01 việc tương ứng với số tiền 95.305.000đ đạt tỷ lệ 33,33% về việc và 53,18% về tiền.
   - Kết quả theo dõi thi hành án hành chính
Các cơ quan THADS tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật tố tụng hành chính năm 2015, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15/11/2019 về tăng cường công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành Bản án, Quyết định của Tòa án về vụ án hành chính. Đồng thời, Cục THADS tỉnh đã ban hành nhiều văn bản và tham mưu cho UBND tỉnh để thực thực hiện có hiệu quả công tác thi hành án hành chính trên địa bàn.
Công tác kiểm tra được thực hiện theo đúng quy trình kiểm tra ban hành kèm theo Quyết định số 83/QĐ-TCTHADS ngày 28/01/2015 của Tổng cục THADS về việc ban hành quy trình kiểm tra công tác THADS. Kết thúc kiểm tra, Cục THADS đã ban hành kết luận, kiến nghị để Thủ trưởng các đơn vị chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Công tác tiếp công dân tiếp tục được nghiêm túc thực hiện. Lãnh đạo Cục THADS, Chi Cục trưởng Chi cục THADS đã thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân định kỳ; bố trí địa điểm, công chức thường trực tiếp công dân đảm bảo công khai, dân chủ, kịp thời, thủ tục đơn giản, thuận tiện, đúng pháp luật; thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh công tác tiếp công dân của các cơ quan THADS huyện, thành phố; chỉ đạo tăng cường đối thoại nhằm giải quyết dứt điểm các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân ngay từ cơ sở.
Công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được quan tâm. Tập trung kiện toàn đội ngũ công chức lãnh đạo các cơ quan THADS. Đồng thời, tăng cường kiểm tra tác phong, lề lối làm việc, kỷ luật công vụ, quản lý công chức đối với các Chi cục. Năm 2019, các cơ quan THADS trong tỉnh không có công chức, người lao động bị xử lý kỷ luật.
Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Phát biểu chỉ đao hội nghị
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những sự cố gắng của các tập thể, cá nhân trong thực hiện công tác thi hành án dân sự năm vừa qua. Đồng thời đồng chí chỉ rõ: Sự phối hợp tham mưu của các cơ quan liên quan trong công tác thi hành án dân sự có việc, có lúc chưa cao đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thi hành án dân sự. Về phương hướng, nhiệm vụ 2020 toàn ngành Thi hành án tỉnh cần tập trung một số nhiệm vụ chủ yếu sau:
Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, UBND tỉnh về THADS, để đảm bảo công tác chỉ đạo điều hành về Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả cao nhất;
Nâng cao chất lượng, tỷ lệ THADS xong về việc và về tiền trên tổng số án có điều kiện thi hành, bảo đảm kết quả THADS, hành chính thực chất, bền vững; Tập trung giải quyết có hiệu quả số án có điều kiện thi hành, án trọng điểm, nhất là những việc thi hành án có giá trị cao, thi hành cho các tổ chức tín dụng, ngân hàng; phấn đấu đạt chỉ tiêu được giao;
Tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu cho UBND và Ban chỉ đạo THADS các cấp trong công tác quản lý, chỉ đạo Thi hành án dân sự.
Tham mưu có hiệu quả cho các cấp ủy đảng và chính quyền địa phương; tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức, đặc biệt là phối hợp với các cơ quan trong khối Nội chính, Ban Chỉ đạo THADS. Tạo được sự phối hợp đồng bộ, thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;
Tiếp tục tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của tiến trình cải cách tư pháp và hội nhập kinh tế quốc tế.
Đề nghị các cơ quan trong khối Nội chính tăng cường, nâng cao trách nhiệm hơn nữa trong phối hợp, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo THADS các cấp.
 Cục và các Chi cục tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu cho UBND và Ban chỉ đạo THADS các cấp trong công tác quản lý, chỉ đạo Thi hành án dân sự theo Luật THADS.
 Cục Thi hành án dân sự cần nâng cao chất lượng hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ theo hướng sâu sát, cụ thể đối với những vấn đề, vụ việc được xin ý kiến, có thể đưa ra những vụ việc điển hình phức tạp làm chuyên đề rút kinh nghiệm đối với các đơn vị trong tỉnh. Tránh tình trạng đơn thư khiếu nại vượt cấp, mất an ninh trật tự tại địa phương.
Trong công tác tổng kết, cần tập trung làm rõ, đánh giá chính xác công tác chỉ đạo thực hiện, khắc phục những hạn chế, yếu kém đã chỉ ra của năm trước, đây là yếu tố quan trọng phản ánh kết quả thực hiện nhiệm vụ;
 
(Đồng chí Hồ Ngọc Dinh, Cục trưởng phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình)
Thay mặt tập thể cán bộ, công chức các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Đồng chí Hồ Ngọc Dinh, Cục trưởng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự, cảm ơn sự ghi nhận của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh những tiên bộ của ngành Thi hành án dân sự tỉnh trong năm qua. Thay mặt cho cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình, đồng chí Cục trưởng hứa sẽ đoàn kết nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch công tác đã đề ra góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương và mong được đón nhận sự quan tâm hơn nữa của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng các cấp, các ngành có liên quan trong những năm tiếp theo.
 


Cũng tại Hội nghị Hội đồng thi đua khen thưởng cục đã trao các danh hiệu thi đua cho các tập thể, các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua khen thưởng năm 2019.
 
Bùi Công Định –Cục THADS Tỉnh Hòa Bình
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: