Sign In

UBND tỉnh Hòa Bình : Tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng

11/01/2016

UBND tỉnh Hòa Bình : Tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng
UBND tỉnh Hòa Bình : Tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng
Cập nhật: Thứ hai, 11/1/2016 | 4:22:24 Chiều

- Ngày 11/1, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng chống tham nhũng (PCTN). Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
 
 
 
Trong 10 năm qua (2006 - 2015) công tác PCTN đã luôn được Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo, sự cố gắng, nỗ lực của các cư quan chức năng, các tổ chức, đoàn thể, cơ quan báo chí, nhất là đã phát huy vai trò của quần chúng nhân dân. Công tác PCTN trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động. Các giải pháp phòng ngừa được quan tâm thực hiện đồng bộ, nhất là việc công khai, minh bạch trong hoạt động của bộ máy Nhà nước, CCHC, quản lý, sử dụng tài sản công. Góp phần tạo được bước chuyển biến tích cực trên cả 2 mặt phòng và chống. Kêt quả trong 10 năm qua, qua thanh tra, kiểm tra, kiểm toán đã phát hiện nhiều tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trên các lĩnh vực; cơ quan chức năng đã kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với nhiều đối tượng. Trong đó, qua hoạt động kiểm tra nội bộ, các cơ quan chức năng đã phát hiện 2 vụ tham nhũng với 13 người; qua công tác thanh tra phát hiện 12 vụ với 26 người; qua giải quyết 23 vụ tố cáo về tham nhũng đã phát hiện 2 vụ việc với 3 người có hành vi tham nhũng; kiểm toán Nhà nước phát hiện 2 vụ việc với 4 người có hành vi tham nhũng; qua công tác điều tra tội phạm, cơ quan chức năng đã phát hiện 21 vụ với 36 người. Tính từ năm 2006 đến nay, số vụ tham nhũng đã được các cơ quan chức năng của tỉnh đưa ra xét xử là 77 vụ với số đối tượng bị kết án tham nhũng là 151 người. Số tài sản tham nhũng gây thiệt hại đã phát hiện được là trên 60,2 tỷ đồng và 916.646m2 đất. Các cơ quan chức năng đã thực hiện thu hồi 916.646m2 đất và các đối tượng tham nhũng đã bồi thường số tiền trên 28,5 tỷ đồng. Số tài sản tham nhũng, gây thiệt hại không thể thu hồi, khắc phục được là trên 6,3 tỷ đồng...
 
Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận, đánh giá và chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác PCTN. Trong đó, đã nhấn mạnh việc thực hiện công tác TTPBGDPL về PCTN tuy được quan tâm bằng nhiều hình thức, đã đạt được một số kết quả nhất định nhưng vẫn còn một số hạn chế như thiếu tính hệ thống, thiếu sự gắn kết phối hợp giữa các cấp, các ngành, công tác tuyên truyền chưa có tác động làm thay đổi căn bản nhận thức, quan điểm của các tầng lớp nhân dân, cán bộ công chức, viên chức về công tác PCTN; việc tham gia của các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người dân trong công tác PCTN vẫn còn hạn chế; công tác kiểm tra, thanh tra thực hiện pháp luật về PCTN ở một số đơn vị, cơ sở chưa đạt yêu cầu; khả năng tự phát hiện tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị chưa cao... Các đại biểu cũng đã nêu lên những kiến nghị, đề xuất để công tác PCTN phát huy hiệu quả thì trong thời gian tới Chính phủ cần tiếp tục hoàn thiện một cách động bộ các nhóm giải pháp về cơ chế để phục vụ công tác PCTN; nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các biện pháp về thu hồi tài sản tham nhũng...
 
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh đã đánh giá cao kết quả đã đạt được trong công tác PCTN trong những năm qua. Đồng thời chỉ rõ: Tình hình tham nhũng vẫn còn diễn biến phức tạp; hành vi tham nhũng còn xảy ra trong nhiều lĩnh vực, nhiều ngành, nhiều cấp. Các hành vi tham ô tài sản, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ xảy ra ở nhiều lĩnh vực như đầu tư xây dựng, đất đai, quản lý NSNN, tổ chức cán bộ... một số biện pháp phòng ngừa tham nhũng kết quả chưa cao; việc phát hiện, xử lý tham nhũng còn hạn chế. Một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị vẫn chưa quan tâm đúng mức công tác PCTN, còn ngại va chạm; công tác thanh tra, kiểm tra công vụ đối với các cơ quan hành chính nhà nước chưa được tiến hành thường xuyên nên tình hình vi phạm trong giải quyết công việc liên quan đến công dân và doanh nghiệp vẫn chưa được khắc phục triệt để... Do vậy, để tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác PCTN thì trong thời gian tới các ngành, các cấp, các địa phương cần phải triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Tiếp tục thực hiện NQTW 3 (khoá X) và Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020 về ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí. Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung PCTN vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng theo Đề án 137; Các ngành, các cấp, các địa phương chú trọng việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách về PCTN, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về PCTN theo thẩm quyền; xây dựng, kiện toàn bộ phận thực hiện công tác PCTN trong cơ quan thanh tra cấp Sở và cơ quan thanh tra cấp huyện, thành phố; tăng cường thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, chống lãng phí nhất là các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao; tạo điều kiện để cơ quan báo chí, các tổ chức và các tầng lớp nhân dân tham gia hiệu quả vào thực hiện công tác PCTN...
 
Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 9 tập thể, 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua gắn với 10 năm thực hiện Luật PCTN giai đoạn 2006 - 2015.
 
                                                                           
                                                                       
 
 
 


Theo Báo Điện Tử Hòa Bình (HBĐT)

Các tin đã đưa ngày: