Sign In

Cục thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình tiêu hủy vât chứng, tài sản

24/04/2019

Cục thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình  tiêu hủy vât chứng, tài sản
  Sáng ngay 24/4/2019 tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình, Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản đã tổ chức tiêu hủy những tang vật phạm tội trong các Bản án  đã có hiệu lực pháp luật.
   Hội đồng tiêu hủy vật chứng được thành lập theo quyết định số 156/QĐ-THADS Ngày 17/4/2019 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình, gồm 09 thành viên: Cục THADS làm Chủ tịch Hội đồng, mời đại diện Sở Tài chính làm ủy viên và đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình tham gia giám sát việc tuân theo quy định pháp luật.
    Trong đợt tiêu hủy lần này gồm 08 vụ án, đặc biệt là vụ Đào Quang Thực Với hành vi phạm tội hoạt động chống phá nhằm lật đổ chính quyền nhân dân,với nhiều tài liệu, chứng cứ có liên quan đến hoạt động phản động, chống phá Nhà nước của Đào Quang Thực…và các tang vật của các vụ án khác được đưa ra xuất hủy trong đợt này.
   Các tang tài vật đưa ra xuất hủy đều còn nguyên niên phong có đóng dấu của các cơ quan chức năng liện quan và được các thành viên Hội đồng kiểm tra cẩn thận trước khi mang ra xuất hủy.
 
Hội đồng kiêm tra niêm phong vật chứng trươc khi tiêu hủy


  Tiến hành tiêu huỷ tài liệu, chứng cứ có liên quan đến hoạt động phản động, chống phá Nhà nước của Đào Quang Thực
 
   Việc tiêu hủy tang vật đã được Hội đồng tiến hành đúng theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật, dưới sự chứng kiến đầy đủ của các thành viên Hội đồng và sự kiểm sát trực tiếp của các cơ quan chức năng liên quan../.
Bùi Công Đinh – Cục THADS tỉnh Hòa Bình

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: