Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị giao ban công tác quý III sơ kết công tác thi hành án dân sự, Thi hành án hành chính 9 tháng đầu năm 2018

15/07/2018

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị giao ban công tác quý III sơ kết công tác thi hành án dân sự, Thi hành án hành chính 9 tháng đầu năm 2018

(Toàn cảnh Hội nghi giao ban quý III và
sơ kết công tác THADS, thi hành án hành chính 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối  năm  2018)
 
Sáng ngày 12/07/2018, tai Chi cục THADS huyên Lương Sơn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị giao ban công tác Thi hành án dân sự, hành chính quý III, sơ kết công tác THADS, thi hành án hành chính  9 tháng đầu năm  2018. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hồ Ngọc Dinh - Bí thư Chi bộ - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sư tỉnh Hòa Bình, lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, Kêt toán trưởng Nghiệp vụ, kế toán trưởng ngân sách, Cán bộ phụ trách thống kê của Cục, lãnh đạo Chi cục THADS các huyện, thành phố trong tỉnh.
 
Tại Hội nghị, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình đã trình bày báo cáo đánh giá kết quả tình hình triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự , Thi hành án hành chính toàn tỉnh 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác 3 tháng cuối  năm 2018. Qua 9 tháng thực hiện các chỉ tiêu do Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS giao 2018, nhìn chung việc triển khai, thực hiện Quyết định giao chỉ tiêu của các cơ quan THADS trong tỉnh đã đạt được những kết quả cụ thể:
9 tháng 2018, các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh đã triển khai quyết liệt toàn diện, đồng bộ, kịp thời các mặt công tác.
Toàn tỉnh 9 tháng 2018 tổng số thụ lý là 3.968 việc, tăng 324 việc (8,89%) so với cùng kỳ năm 2017. Tổng số phải thi hành là 3.930 việc,  trong đó: số có điều kiện thi hành là 3.392 việc (chiếm tỷ lệ 86%); số chưa có điều kiện thi hành là: 538 việc (chiếm tỷ lệ 14 %). Kết quả: Thi hành xong 2.890 việc, đạt tỷ lệ 85,20% về việc tăng  235 việc xong, tăng 8,85% so với cùng kỳ năm 2017
 Về tiền, tổng số thụ lý là 242.112.283.000 đồng, tăng 19.903.803.000 đồng (8,96%) so với cùng kỳ năm 2017. Tổng số phải thi hành là 215.832.937.000đồng, trong đó, số có điều kiện thi hành là: 125.182.514.000đồng (chiếm tỷ lệ 58%); số chưa có điều kiện thi hành là: 90.650.423.000đồng (chiếm tỷ lệ 42%). Trong số có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 42.697.867.000đồng, đạt tỷ lệ 34,11%, tăng 19.834.332.000đồng, tăng 17,95% so với cùng kỳ năm 2017
 Kết quả THAHC theo Luật THADS (thi hành phần dân sự): Tổng số có 09 việc. Kết quả: đã giải quyết xong 09/09 việc. Đạt tỷ lệ 100% về việc 100% về tiền. Tăng 05 việc so với cùng kỳ 2017.
  Kết quả THAHC theo Luật Tố tụng hành chính:  Tổng số việc thuộc trách nhiệm theo dõi THAHC là  02 việc đã tổ chức theo dõi xong 01 việc còn 01 việc đang tổ chức thực hiện theo dõi theo quy định. Tổng số có  34 trường hợp (Chi cục Lương sơn 3, Kỳ Sơn 2, Lạc Sơn 7, Kim Bôi 10, Tân Lạc 1,Tp Hòa Bình 10, Tân lạc 2) tăng 08 trường hợp so với cùng kỳ 2017).
Số việc đã đề nghị xét miễn giảm 12 việc = 45.396.000 đồng.Đã xét miễn xong 12 việc = 45.396.000 đồng (Kim Bôi 01 việc = 4.950.000 đồng, Mai Châu 3 việc = 15.450.000 đồng, Tân Lạc 05 việc = 11.996.500 đồng, Lạc Sơn 3 việc = 13.000.000 đồng)
9 tháng 2018, tổng số đơn thư khiếu nại, tố cáo là 09 đơn (09 đơn tố cáo), giảm 02 đơn so với cùng kỳ năm 2017. Số đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết là 07 đơn (trong đó Cục là 03 đơn (đơn tố cáo), thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục Thi hành án dân sự các huyện thành phố là: 04 đơn (đơn tố cáo). Kết quả, đã giải quyết xong: 5/7 đơn đạt tỷ lệ 71% còn 02 đơn hiện đang trong quá trình xem xét giải quyết.
Tính đến ngày 30/6/2018, Cục THADS tỉnh đã tiếp nhận 08 văn bản xin ý kiến hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ của Chi cục (Tp Hòa Bình 06, Yên thủy 01 Kim Bôi 01, đã xem xét hướng dẫn thực hiện xong 7/8 văn bản (đạt tỷ lệ 87,50%) hiện còn 01 văn bản đang trong thời hạn xem xét giải quyết; 9 tháng năm 2018, Cục THADS tỉnh đã lập 02 hồ sơ đề nghị Tổng cục THADS hướng dẫn cho đường lối chỉ đạo, giải quyết đến nay đã nhận được 01 Công văn hướng dẫn nghiệp vụ của Tổnng cục, còn 01 việc đang xem xét giải quyết; ngay sau khi nhận được văn bản hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ Cục THADS tỉnh đã chỉ đạo đơn vị thực hiện theo đúng chỉ đạo của Tổng cục THADS.
  Công tác kiểm tra 9 tháng 2018, Cục THADS tỉnh thành lập các đoàn kiểm tra, trực tiếp kiểm tra các Chi cục THADS các huyện, thành phố trong việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác THADS và là những đơn vị có lượng án, tiền thụ lý lớn, kết quả thi hành án về tiền đạt tỷ lệ thấp để nắm bắt tình hình, chỉ đạo và tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tìm giải pháp cho các đơn vị nâng cao kết quả công tác Thi hành án dân sự; Trong tháng 6/2018 (8 tháng 2018), Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã làm việc với 06 Chi cục THADS trong tỉnh có số lượng việc, tiền phải thi hành án lớn, có kết quả Thi hành án về tiền 8 tháng thấp, còn những tồn tại, hạn chế có nguy cơ không hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018, từ đó để tìm ra các giải pháp nhằm nâng cao kết quả thi hành án dân sự, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của Quốc hội và Quyết định giao chỉ tiêu của Tổng cục Thi hành án dân sự giao). Ngoài ra, Cục THADS tỉnh cũng trực tiếp có các buổi làm việc với các Chi cục để kiểm tra tiến độ thi hành án, qua đó đưa ra các biện pháp chỉ đạo các Chi cục đẩy nhanh tiến độ, giải quyết dút điểm các vụ việc.
9 tháng Các cơ quan THADS trong tỉnh tiếp tục tổ chức thực hiện và hoàn thiện nâng cao hiệu quả cơ chế một cửa và hỗ trợ trực tuyến trong công tác thi hành án, thực hiện công khai thủ tục hành chính để giúp người dân và doanh nghiệp khi đến giao dịch bảo đảm giải quyết công việc thuận tiện hạn chế đến mức thấp nhất việc đi lại và thời gian thực hiện, nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết công việc.Thực hiện việc đăng tải kịp thời thông tin về họ tên, địa chỉ, nghĩa vụ của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành trên Trang Thông tin điện tử của Cục THADS tỉnh và tích hợp trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục THADS theo đúng quy định của pháp luật. 
(Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị)
Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn nhìn nhận và đánh giá tình hình công tác thi hành án dân sự, Thi hành án hành chính chung của toàn tỉnh và từng đơn vị, 9 tháng  đầu năm từ đó đưa ra các nguyên nhân, khó khăn, tồn tại, hạn chế để bàn giải pháp tháo gỡ và có hướng giải quyết nhất là đối với từng đơn vị, từng vụ việc khó khăn, phức tạp trong 3 tháng cuối năm 2018 và những năm tiếp theo.
(Đồng chí Hồ Ngọc Dinh Cục trưởng Cục THADS tỉnh Hòa Bình Phát biểu kết luận Hội nghị)
Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt Cục THADS tỉnh Hòa Bình đồng chí Hồ Ngọc Dinh – Cục trưởng đã giải đáp thắc mắc, đưa ra những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị đồng thời đánh giá cao vai trò, thành tích và kết quả của các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục THADS các huyện, thành phố trong tỉnh 9 tháng đầu năm 2018 và những giải phápcho các tháng tiếp theo. Đồng thời đồng chí cũng ghi nhận những ý kiến thảo luận của các đơn vị, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Tại Hội nghị đồng chí yêu cầu trong thời gian tới các đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh tiến độ, nâng cao chất lượng giải quyết các vụ việc, tập trung chỉ đạo quyết liệt việc tổ chức thi hành án, nhất là các đơn vị có số lượng tiền lớn, có những vụ việc khó khăn phức tạp thực hiện nghiêm trình tự, thủ tục thi hành án dân sự theo Luật  Thi hành án dân sự, hạn chế đến mức thấp nhất những sai sót chủ quan trong thi hành các vụ việc. Toàn cơ quan THADS tỉnh Hòa Bình quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vu Thi hành án năm 2018.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: