Sign In

Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2015

14/04/2015

Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2015
Sáng ngày 09 tháng 4 năm 2015, tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Cừ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 06 tháng đầu năm 2015. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vũ Hoàng Thụ Cục trưởng Cục THADS tỉnh, tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Lãnh đạo các Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thành phố và Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Kế toán các cơ quan thi hành án dân sự hai cấp trong tỉnh.
Hội nghị đã nghe Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2015; Thông báo kết quả 02 tháng thực hiện Đợt thi đua cao điểm giải quyết án lần thứ nhất và Thông báo kết quả sử dụng ngân sách năm 2014.
Thay mặt lãnh đạo Cục, đồng chí Hoàng Thế Anh Phó Cục trưởng đã trình bầy Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2015: Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự, chính quyền địa phương. Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác thi hành án dân sự đã đề ra, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành Thi hành án dân sự; tập thể lãnh đạo Cục đã tích cực, chủ động triển khai công tác thi hành án dân sự ngay từ những ngày đầu năm; chỉ đạo quyết liệt đồng bộ các biện pháp tổ chức thi hành án và với sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức và người lao động trong toàn Ngành, do đó đã đạt được những kết quả tích cực; 6 tháng đầu năm 2015 mặc dù đạt được trên 50% chỉ tiêu Tổng cục giao (thi hành án xong đạt trên 94% về việc và trên 85% về tiền), tuy nhiên kết quả trên vẫn còn thấp so với chỉ tiêu  nhiệm vụ được giao năm 2015 như:
(1) Kết quả thi hành án dân sự mặc dù cả tỷ lệ và số tuyệt đối đều cao hơn so với cùng kỳ năm 2014, nhưng chưa thực sự đột phá, chưa đáp ứng yêu cầu; số việc và tiền chuyển kỳ sau đều tăng (5% về việc, 21% về tiền); (2) Kết quả thi hành án các khoản thu ngân sách nhà nước; khoản thu cho các tổ chức tín dụng ngân hàng còn chưa đạt kết quả như mong muốn. Việc lập danh sách, xây dựng Kế hoạch thi hành việc trọng điểm theo chỉ đạo của Tổng cục còn chậm so với yêu cầu; (3) Vẫn còn một số thiếu sót, thạm chí là sai phạm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi hành án dân sự; một số việc lớn, có khó khăn, vướng mắc chưa được chỉ đạo thi hành dứt điểm như: Vụ Công ty nhựa cơ khí Hồng Hải, vụ Nguyễn Chi Sơn ở Khoái Châu…; (4) Công tác giáo dục, thuyết phục chưa thực sự được chú trọng, dẫn đến số việc phải áp dụng biện pháp cưỡng chế tăng so với cùng kỳ năm 2014.
Sau phần báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Cục trưởng Vũ Hoàng Thụ đã chỉ đạo phần tham luận của các đại biểu tham dự Hội nghị, dành thời gian tập trung thảo luận về những kết quả đã đạt được, những hạn chế, tồn tại và khó khăn, vướng mắc, trên cơ sở đó đề ra biện pháp tháo gỡ, những giải pháp để thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2015.

Kết thúc Hội nghị, Cục trưởng Vũ Hoàng Thụ cũng đã chỉ đạo một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu được giao, cụ thể:
1. Trưởng phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thành phố cần quán triệt đầy đủ nội dung, tinh thần công việc được triển khai tại Hội nghị này đến toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị. Từ đó, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm đối với công việc được giao.
2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm giải quyết án lần thứ nhất, phấn đấu đến 30/6/2015, thi hành xong đạt trên 85% về việc, 75% về tiền so với số có điều kiện thi hành.
3. Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo giải quyết dứt điểm các việc thi hành án trọng điểm. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc phải chủ động báo cáo xin ý kiến liên ngành, Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự cùng cấp hoặc lãnh đạo cấp trên để chỉ đạo, giải quyết.
4. Tích cực tổ chức thi hành án các vụ việc có liên quan đến ngân hàng, tổ chức tín dụng. Thực hiện việc đo vẽ, kiểm tra nội nghiệp, kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá kịp thời, đúng quy định. Kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng để trì hoãn, kéo dài, không tích cực, thiếu trách nhiệm và những hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu trong thi hành án. Trường hợp Chấp hành viên tổ chức việc thi hành án thiếu hiệu quả, việc thi hành án kéo dài mà chưa có căn cứ xử lý trách nhiệm, xử lý kỷ luật thì thủ trưởng đơn vị thực hiện việc chuyển hồ sơ thi hành án cho Chấp hành viên khác để nâng cao hiệu quả việc thi hành án.
5. Chủ động xác minh điều kiện thi hành án, tích cực xử lý tài sản, vật chứng để đảm bảo tiến độ thi hành án (đặc biệt là việc chủ động thi hành án). Xử lý nghiêm các trường hợp thiếu tinh thần trách nhiệm, thiếu tích cực, chậm xác minh, chậm xử lý tài sản, vật chứng trong các việc thi hành án chủ động.
6. Tổ chức tổng rà soát, xử lý hồ sơ thi hành án theo quy định của pháp luật.  lập Kế hoạch tự kiểm tra để đánh giá đúng thực trạng từng hồ sơ thi hành án, từ đó có biện pháp xử lý phù hợp như ra quyết định hoãn, đình chỉ, trả đơn yêu cầu thi hành án.
7. Tăng cường kiểm tra đối với việc thi hành án có điều kiện thi hành mà kéo dài trên 3 năm chưa giải quyết xong, kiểm tra việc thi hành án liên quan đến ngân hàng, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
8. Thực hiện xếp loại kết quả thi hành án của các Chi cục Thi hành án dân sự, thông báo cho Cấp ủy và UBND huyện, thành phố biết để phối hợp chỉ đạo công tác thi hành án dân sự nhưng tháng cuối năm 2015.
9. Tăng cường triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong thụ lý hồ sơ thi hành án và báo cáo thống kê để quản lý chặt chẽ hồ sơ thi hành án.
10. Tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức cán bộ; tiến hành rà soát, đánh giá, lựa chọn, đè xuất Chấp hành viên dự kiến biệt phái theo chỉ đạo tại Công văn số 885/TCTHADS-TCCB ngày 02/4/2015 của Tổng cục Thi hành án dân sự. Tăng cường công tác tổ chức cán bộ, công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, lề lối làm việc; thực hiện luân chuyển cán bộ trong quy hoạch và định kỳ chuyển đổi vị trí làm việc của công chức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt cũng như chiến lược lâu dài.
11. Chú trọng thực hiện các mặt công tác khác như quản lý kinh phí, tài sản; công tác phối hợp, chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ; công tác thi đua khen thưởng và các phong trào đoàn thể tạo tiền đề, thúc đẩy hoàn thành công tác chuyên môn.
12. Tập trung, chủ động và tăng cường công tác tham mưu cho cấp ủy, nhất là Ban chỉ đạo thi hành án dân sự để chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ; nâng cao công tác giáo dục, thuyết phục các đương sự tổ chức thi hành án, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2015 theo Kế hoạch đề ra.
 


Theo PTCCB

Các tin đã đưa ngày: