Sign In

Chỉ thị số 05/CT-TTg về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Hoạt động của các Chi cục

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim Động thi hành vượt chỉ tiêu được giao

30/12/2020

        Năm 2020 là năm nhiều khó khăn nhưng với tinh thần đoàn kết, vượt khó, Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Kim Động (Hưng Yên) đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Là năm thứ 3 liên tiếp Chi cục đạt danh...

Thực hiện có hiệu quả công tác thi hành án dân sự

17/07/2019

Kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống thi hành án dân sự là dịp động viên, khích lệ công chức, người lao động khơi dậy lòng tự hào, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo, kế thừa và phát huy truyền thống nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm...

Chỉ thị số 05/CT-TTg về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

01/02/2021

        Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.           Trong năm 2020, cả nước đã chung tay phòng chống dịch COVID-19 và kiểm soát...